P. JOHN BERG NY GENERAL-
SUPERIOR FOR FSSP

Den 7. juli blev P. John Berg (USA) udnævnt som Petersbroderskabets tredje generalsuperior. Han anbefales til alles forbøn.


2. Vatikankoncil ikke fulgt. Den nyudnævnte sekretær for gudstjenestekongregationen, Mgr Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, har i et interview til den franske avis La Croix (25/6) rettet en usædvanligt skarp kritik mod de reformer af liturgien, som fulgte efter 2. Vatikankoncil. Han udtaler således: "I dag drejer liturgiens problemer sig om sproget (modersmål eller latin) og om præstens position, vendt mod menigheden eller vendt mod Gud. Jeg vil overraske Dem: intet sted, i koncilets dokument, siges det at præsten nu skulle vende sig mod menigheden, eller at det er forbudt at bruge latin! …dokumentet fastslår derimod, at latin skal bevares i den latinske ritus. Om disse emner venter vi at Paven giver sine instruktioner."
Han udtaler videre: "jeg har bemærket, at mange unge præster holder af at fejre messe efter den tridentinske ritus. Det skal understreges, at denne ritus… ikke er ulovlig. Skal man opmuntre til en mere udstrakt brug af den? Det er Paven som be-slutter det. Men det er sikkert at den nye generation ønsker en stærkere orientering mod Mysteriet [i messens liturgi]". Kilde: La Croix.

 Hvorfor den traditionelle messe?

De sande grunde til at vi elsker, foretrækker og bevarer den klassiske liturgiske form af den romerske ritus er: for et bedre og mere præcist udtryk for vores tro på de eukaristiske trossandheder; som beskyttelse mod liturgiske misbrug; for hele Kirkens bedste, som et bidrag til at afslutte den liturgiske krise; for riternes skønhed og højtidelighed; for den større præcision og klarhed i rubrikkerne (der ikke efterlader nogen plads til de "tvetydigheder, valgfriheder, kreativiteter, tilpasninger, reduktioner og forfladigelser", som Pave Johs. Paul beklager sig over i "Ecclesia de Eucharistia nn. 10, 52, 61); for sansen for hellighed; for større rigdom og præcision i bønsformerne; for liturgiens personlige og rituelle ydmyghed; for dens opløftende og forædlede ceremonier; for dens respekt, skønhed, gode smag, fromhed, kirkelige sprog, tradition, og dens legitime ret som er anerkendt af Kirkens øverste myndighed.

Biskop Rifan, interview til Renew America, juni 2006. Kilde: http://www.renewamerica.us


PRIMITSMESSER
P. Martin Knudsen (FSSP) fejrer primitsmesser i Silke-borg 5. august og i København 3. sep-tember. Se i øvrigt messetiderne.

Ved Messen 13. august fejres børnenes første hellige kommunion.

 

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Lørdag den 5. august kl. 16, (NB: i SILKEBORG!!!)
Søndag den 6. august
(Herrens Forklarelse) kl.10
Søndag den den 13. august
(10. sø. e. Pinse) kl. 16
Søndag den 3. september
(13. sø. e. Pinse) kl. 16
Søndag den 10. september
(14. sø. e. Pinse) kl. 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk