Primitsmesse i København

P. Martin Knudsen (FSSP) fejrer primitsmesse søndag den 3. september kl. 16 i kapellet på Inst. Skt. Joseph. Han blev præsteviet den 10. juni i år (se BP33). Der vil være mulighed for at modtage primitsvelsignelsen efter Messen, og hilse på p. Martin ved en reception.


Bispedømmet København har i årene 1950-2004 oplevet en stigning antallet af katolikker, fra ca. 25.000 til ca. 36.000. Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af præster i bispedømmet i perioden.
(Kilde: www.catholic-hierarchy.org).


Herre, send os mange, hellige præster!

13. sø. e. Pinse (3/9) hører vi (Lukas, 17) om ti spedalske, som Jesus helbreder. Kun én af dem - en samaritaner - vender tilbage for at give Gud æren. "Din tro har frelst dig", siger Herren. At give Gud æren er liturgiens hovedmål. Derved styrkes den tro, som frelser vor sjæl.

14. sø. e. Pinse (10/9) handler Messens tekster om det grundlæggende valg i vores liv: vil vi tjene Gud eller mennesker? Hvilket mål skal dominere vort liv: den evige salighed, eller nydelsen her og nu? Tragt derfor først efter Guds Rige og hans retfærdighed, da skal alt dette tillægges eder (Matt. 6).

 Hvorfor den traditionelle messe?

Når mennesket ikke længere regnes for noget, er det fordi det ikke længere regner noget for helligt.
Jeg mener at jeres forening [CIEL, red.] har en mission af yderste vigtighed i at fremme den traditionelle romerske ritus, som på det liturgiske område er det mest sublime udtryk for det hellige: gennem sin rige og smukke ornamentik; gennem sit sprog, som ikke kommer fra hverdagen; gennem alle de tegn og symboler som klart viser at, bag alt dette, gemmer der sig en virkelighed som må respekteres og tilbedes.
Liturgiens af-sakralisering, riternes banalisering og uddelingen af den Hellige Kommunion i hånden, det har alt sammen medvirket til på stor og skyldig måde at vanhellige det "helligste af det hellige": Gud, og den tilbedelse som menneskeheden skylder Gud, i lydighed mod de første tre af de ti bud.

Biskop Juan Rodolfo Laise, San Luis, Argentina, i prædiken ved det 8. CIEL kollokvium. (Proceedings, CIEL UK; 2002)


Første Hellige Kommunion ved Messen på Inst. Skt. Joseph 13/8. I den traditionelle ritus modtages kommunionen knælende, på tungen.

 

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 3. september (13. sø. e. Pinse) kl. 16
Søndag den 10. september
(14. sø. e. Pinse) kl. 16
Søndag den 8. oktober (18. søndag e. Pinse) kl. 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk