Amsterdam viser vej…


Det er endnu uvist, om P. Martin Knudsen (FSSP) kommer til at virke i bispedømmet København. Mens vi venter på det, kan vi glæde os over hans mission i et andet bispedømme: fra september fejrer han hver søndag Messe i St. Agnes kirken i centrum af Amsterdam. Billedet ovenfor er fra den første højtidelige Messe søndag den 17/9, hvor Peters-broderskabets nye generalsuperior, P. John Berg, i dagens anledning var celebrant. Bispedømmet Amsterdam har præstemangel, og det er meningen at FSSP i løbet af et par år helt skal overtage St. Agnes kirken. I København overvejes, pga. præstemangel, at sammenlægge sogne (i flg. www.katpod.dk). Se billeder og tv-indslag fra Messen 17/9:
http://www.ecclesiadei.nl/agnes/
(fotos)
http://www.katholieknederland.nl (tv-rep.)

18. sø. e. Pinse (8/10). Jesus helbreder den lamme, både på sjæl og legeme (Matt. 9). Også os helbreder han for al vor elendighed og gør os "rige i alt" (Kor. 1). Til Ham alene står vort håb: "Giv fred til dem der bier pådig, Herre" (Introitus, Eccl. 36).

 Hvorfor den traditionelle messe?

I omkring 30 år har jeg af interesse for liturgi læst om den traditionelle messe; men i de fleste af disse år havde jeg kun oplevet den nye messe. Nu har jeg haft den glæde også at opleve den gamle messe - i de fleste af de skikkelser, den kan fremtræde i, fra stille messe til bispemesse med præstevielse.
Hvad glæder mig især ved den? At præst og menighed vender sig samme vej - mod Gud. At præstens person derved træder i baggrunden og hans embede i forgrunden. At alle modtager alterets sakramente knælende (og i munden). At hele messen udføres med den disciplin og ro, der, når det lykkes, må kaldes elegance.
Det glæder mig også at vide, at denne messeform har sine rødder i apostlenes og kirkefædrenes gudstjeneste og har fundet sin endelige form under medgang og modgang i Kirkens lange historie. Det samme gælder den opbygning af kirkeåret, som den gamle messe er forbundet med. Den gamle messe er ret forstået langt mere økumenisk end den nye …

Peter Østerby-Jørgensen, sognepræst (folkekirken) Galtrup-Øster Jølby-Erslev, Mors.


Den gode hyrde. Den 8. september 2006 oprettede Ecclesia Dei kommissionen ved dekret et nyt præsteselskab, Den gode hyrde, der som sin særlige spiritualitet har den eksklusive brug af den gamle ritus. Selskabets præster inviteres samtidig til at udøve en "konstruktiv og seriøs kritik af 2. Vatikankoncil, svarende til pave Benedikt XVI's tale til den romerske kurie 22/12 2005" (se herom BP27). Generalsuperior bliver P. Philippe Laguérie, og selskabet får hovedsæde i Bordeaux. Man kan læse mere på hjemmesiden for dets mission i Paris: http://cccsp.free.fr/

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 8. oktober (18. søndag e. Pinse) kl. 16
Søndag den 12. november
(23. sø. e. Pinse) kl. 16
Søndag den 10. december (2. sø. i advent) kl. 16

Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk