"Advent" er afledt af det latinske advenire, at ankomme. Vi forbereder os til juletidens fejring af Herrens "ankomst" til Verden, født af Jomfru Maria. Midt i adventstidens forberedelse i bøn og bod, fejrer vi også en af kirkeårets smukkeste Maria-fester: Jomfru Marias ubesmittede undfangelse (8. december). Allerede fra undfangelsens første øjeblik var Guds Moder fri for arvesynden.

En ventetid. Som omtalt i sidste nummer af Borromæus-posten, er der for tiden mange forlydender om, at Pave Benedikt snart vil udstede et motu proprio til fordel for den traditionelle Messe. Hvornår det kommer, og hvad det måtte indeholde, kan ingen rigtig sige. Men de franske biskoppers møde i Lourdes i november gav yderligere næring til disse forlydender. Trods en vis forbeholdenhed i mindre officielle udtalelser forsikrer biskopperne om deres vilje til at vise imødekommenhed i denne sag.

Katolsk comeback til latinmessen. Denne overskrift prydede forsiden af Berlingskes "Magasin" den 1. november. Den to-sides artikel indledes sådan: "Pastor [sic] Lars Messerschmidt glæder sig til igen at kunne holde den traditionelle latinmesse. Den har nemlig en skønhed. En dybde. En åndelighed, som den danske præst savner, selvom han fuldt ud er tilhænger af den messe, der siden 1970 har været orden i størstedelen af verdens katolske kirker." Hjertelig tak for dette lys i mørket, Monsignore! - vi menige troende glæder os også.

I flg. en meningsmåling udført af det franske institut CSA den 8/11 2006 svarer 65% af de franske katolikker "ja" på spørgsmålet: Mener De, at det er ønskeligt at katolikkerne kan have valget mellem, alt efter deres ønsker ("sensibilités") at deltage i den traditionelle latinske messe med gregoriansk sang eller den moderne messe på fransk?

 Hvorfor den traditionelle messe?

"Med den nye messe mistede man nogle detaljer, som er værdifulde, og som stimulerer andagten. Når man f.eks. gik til alters knælede man og modtog alterbrødet i munden og ikke i hånden. Der var en anden respekt for handlingen. Og når Johannes Paul II rejste rundt, skulle det faktisk ofte foregå på den gamle måde," forklarer Lars Messerschmidt.

"Det er nærmest umuligt at forklare med ord, men den tridentinske messe giver mere plads til det mystiske og det spirituelle. Den er et kunstværk forfinet gennem 1.500 år," forklarer fader Robert Fromageot [Petersbroderskabet].

Citater fra Berlingske Tidende, Magasin, 1. november 2006, s. 2-3.


Slut med fejloversættelse. Traditionalister, som undertiden må deltage i en moderne messe på dansk (eller for den sags skyld engelsk eller tysk), vil glæde sig over at et dekret fra Gudstjenestekongregationen af 17/10 2006 pålægger alverdens biskopper om nødvendigt at den rette oversættelsen af indstiftelsesordene "pro vobis et pro multis" til en præcis oversættelse, hvad der på dansk er: "for jer og for mange" (ikke for alle). Samtidig forsikrer kongregationen, at messer, der hidtil har brugt den upræcise oversættelse, ikke har været ugyldige.

2. søndag i advent indledes Messen med et vers fra Esajas (30): Sions folk, se, Herren vil komme for at frelse folkeslagene, og Herren vil lade sin stemmes herlighed lyde til fryd for eders hjerte. Lad os bede for, at den traditionelle Messe også snart igen må kunne fryde de troendes hjerter hver søndag i bispedømmet København.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 10. december (2. sø. i advent) kl. 16
Søndag den 14. januar (2.sø.e. Hl.Tre Kg.) kl. 16

Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk