Påske i Amsterdam
med P. Martin Knudsen
Skt. Karl Borromæusgruppen fejrer i år påsken i Amsterdam, hvor P. Martin Knudsen (FSSP) celebrerer Triduum efter traditionel ritus. Der tilbydes forskellige overnatningsmuligheder fra Skærtorsdag (5/4) til Påskedag (8/4):
- "sovesal med delebad" (medbring sovepose!) til ca. 25 euro for hele opholdet
- Hotel (enkeltværelse ca. 45 euro/nat, dobbeltværelse ca. 70 euro/nat, værelse til to voksne og to børn ca. 120 euro/nat - alle priser inkl. morgenmad)
- Bed & Breakfast hos lokale katolikker, for enkeltpersoner ca. 50 euro/nat.
Disse tilbud ligger alle indenfor 10 minutters gang fra Skt. Agnes kirken. Desuden kan man tilmelde sig fællesspisning (middag torsdag-lørdag samt frokost lørdag og søndag) til 30 euro i alt. Reservation af overnatning og fællesspisning til Carl Winsløw (winslow@c.dk, tel. 45838333) senest 1/3.
Rejsen til Amsterdam arrangerer man selv. DSB "orange" giver store rabatter med tog. KLM har rimelige flybilletter fra både Billund og København (ca. 1500 kr.) og med Sterling kan man få en returbillet fra København for omkring 800 kr (www.sterling.dk).

Om Skt. Thomas More Instituttet. Et nyt traditionalistisk katolsk institut er ved at blive etableret i Danmark. Det hedder Skt. Thomas More Instituttet. Det skal være et katolsk institut for teologi, filosofi og samfundsvidenskaber. Det, at det er traditionalistisk og har Skt. Thomas More og Skt. Thomas Aquinas som skytshelgener, indikerer, at det er Kirkens traditionelle lære omkring teologi, filosofi og politisk tænkning, der skal i højsædet. Den skal så tænkes ind i en kontekst, hvor andre opfattelser af og sammenhængen mellem teologi, filosofi og samfundsvidenskaber gør sig gældende.

 Hvorfor den traditionelle messe?

Mange udtalelser giver indtryk af, at alt er forandret siden 2. Vatikankoncil, og at det som var der før ikke har nogen værdi, eller i bedste fald kun kan have det i lyset af 2. Vatikankoncil. Mange fortolker koncilet som om det var et superdogme der fratager alt det øvrige enhver betydning. Dette indtryk forstærkes især af nutidens praksis. Det, som før blev betragtet som det allerhelligste - liturgiens overleverede form - fremstår nu som det mest forbudte og som det eneste der med sikkerhed skal undgås. Man tolererer ingen kritik af beslutninger truffet efter 2. Vatikankoncil. Men når hvor gamle regler eller store trossandheder er under angreb - fx Jomfru Marias legemlige jomfruelighed, Jesu legemlige opstandelse eller sjælens udødelighed - der reagerer man ikke, eller man gør det med ekstrem forsigtighed.

Kardinal Ratzinger, tale til Chiles
bispekonference 13/7 1988 (Il Sabata, 30/7
1988).


Samarbejdspartnere i udlandet er blevet kontaktet og har udtrykt stor interesse for arbejdet. Det drejer sig om bl.a. FSSP, som har tilladt, at deres danske præst i Amsterdam P. Martin Knudsen træder ind i instituttets arbejdsgruppe, som senere skal blive denne egentlige bestyrelse for instituttet. For yderligere oplysninger kontakt: thomas.storgaard@wanadoo.dk

2. Sø. e. Hl. Tre Konger fejres bispedømmets traditionelle Messe i januar. Evangelieteksten handler om brylluppet i Kana (Johs. 2), som viser os at troen på Kristus gennem Maria formår alt.

Motu Proprio på vej? - følg med på http://qien.free.fr hvor evt. nyt i sagen vil blive annonceret.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 14. januar (2.sø.e. Hl.Tre Kg.) kl. 16
Søndag den 11. februar (Sexagesima) kl. 16

Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk