Kardinal Hoyos: Paven ønsker at udvide muligheden for at bruge 1962-Missalet til hele Kirken

 

 

(Associated Press/Notimex) Ved en tale til et møde for latinamerikanske biskopper i Brasilien den 14. maj sagde Kardinal Hoyos bl.a. flg.: "Den hellige Fader ønsker at udvide muligheden i hele Kirken for at fejre den hellige Messe og sakramenterne efter de liturgiske bøger, som blev autoriseret af salige Johannes d. 23. i 1962. Der er i dag en fornyet interesse for denne liturgi, som aldrig har været afskaffet og (…) betragtes den som en skat, og også af denne grund mener Den hellige Fader at tiden er inde til at lette adgangen til denne liturgi, ved som den første kardinalkommission fra 1986 ønskede, at gøre den til en ekstraordinær form af den ene romerske ritus." Kardinalen omtalte de mange frugter af arbejdet i Ecclesia Dei kommissionen: "Mange menigheder over hele verden har indtil nu været under Ecclesia Dei. 300 præster, 79 ordensbrødre, 300 ordenssøstre, 200 seminarister, og mange hundrede tusinde troende. De unges interesse vokser bemærkelsesværdigt i Frankrig, USA, Brasilien, Italien, Skandinavien, Australien og Kina." [Måske kardinalen med henvisningen til Skandinavien hentyder til de 5 præstekald fra Danmark og Sverige, som indenfor de seneste år er opstået i tilknytning til den traditionelle liturgi. Red.]
Til det mexicanske nyhedsbureau Notimex sagde kardinalen videre (17/5) at Motu Propriet vedrørende den gamle Messe vil blive udsendt "indenfor de næste uger".

 Andagt
Fra pilgrimshæftet, valfarten til Chartres 2007

Hør vel dette bud, brødre pilgrimme: gennem Peter (og hans efterfølger, Benedikt den 16.) er det Jesus som giver os det for at fjerne vores frygt, vores blødhed og vore undskyldninger… gå, Guds vandringsmand, videre end til Chartres, til de egne og til det ansvar Herren har givet dig, gå dine brødre i møde… Missionen er for Kirken en hellig pligt: ve mig, om jeg ikke evangeliserer (Skt. Paul). Frels sjælene, alle sjælene, hurtigt, meget hurtigt! (Skt. Maximilian Kolbe). Ved afslutningen af enhver Messe siger præsten: Ite missa est, hvilket kan udtrykkes sådan: Messen er forbi, missionen begynder! Lad os bede Herren at han hjælper os til at bære frugt, for kun sådan kan denne tårernes dal forandres til en Guds have! (Benedikt d. 16., 18. april 2006)

Min Gud, jeg tror fast på dig, forøg min tro! Min Gud, jeg håber tillidsfuldt på dig, forøg mit håb! Min Gud, jeg elsker dig af hele mit hjerte, forøg min kærlighed til dig og til min næste! Jesus, Maria, hjælp mig at blive en helgen, amen.


Dansk gruppe ved valfarten til Chartres
En mindre dansk gruppe deltog i år, sammen med 7000 andre katolikker, i den årlige valfart til Chartres. Se foto ovenfor!

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 10. juni (2. sø. efter pinse) kl. 16
Søndag den 8. juli (6. søndag efter pinse) kl. 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk