Forlydender i verdenspressen:
Gives Messen fri inden Pavens ferie?
Det italienske nyhedsbureau I-media skriver 15. juni, at Pave Benedikt XVI har underskrevet et Motu Proprium om den traditionelle katolske Messe, med et ledsagende brev til alverdens biskopper. Det skulle blive offentliggjort inden Paven den 9. juli tager på sommerferie i Norditalien. I flg. kardinal Bertone, statssekretær i Vatikanet, som udtalte sig til den italienske bispekonferences daglige nyhedsbrev, skulle dokumentet være underskrevet på Jesu Hjertes Fest (15. juni).
Den 13. juni modtog Pave Benedikt præsidenten for den internationale organisation Una Voce, der arbejder for den traditionelle Messe. Han skriver i en offentliggjort rapport over sine forskellige konsultationer i Rom at "vi kan bekræfte at Motu Propriet kommer snart, efter den Hellige Faders egne ord". Det forlyder også, at dokumentet for tiden oversættes til forskellige sprog, hvilket skulle begrunde forsinkelsen i offentliggørelsen.
Talrige spekulationer om dokumentets indhold har fyldt verdenspressen i juni. Mere interessant er det måske, at en kommission af kardinaler under ledelse af Kard. Ratzinger i november 1982 fastslog at "det romerske missale i den form som blev brugt indtil 1969 bør tillades af den Hellige stol for enhver Messe som fejres på latin", og desuden at dette missale faktisk aldrig er blevet forbudt (hvilket også ville stride mod Pave Pius d. 5's bulle Quo Primo, der med pavelig autoritet garanterer den tridentinske Messes gyldighed til enhver tid og for enhver præst). Dokumentet blev i lang tid holdt hemmeligt - og i mellemtiden er der gået næsten 25 år.

 Bøn

Gud, du som værdigedes at udvælge den salige Pius til Pave for at knuse Kirkens fjender og for at genrejse den hellige liturgis renhed, lad os skærmes ved hans beskyttelse og således hengive os til din tjeneste, at vi må kunne overvinde alle vore fjenders efterstræbelser og glædes i evig fred. Ved vor Herre Jesus Kristus…(Kirkebøn til Messen på festdagen for den hellige Pius d. 5., 5. maj)

Hellige Pius, bed for os!


Kardinal Ricard meddelte i juni firmelsens sakramente efter traditionel ritus i to kirker i Bordeaux: 17/6 (St. Eloi) og 24/6 (Christ Red., foto).

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 8. juli (6. søndag efter pinse) kl. 16
Søndag den 12. august (11. søndag efter pinse) kl 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk