Tak, Hellige Fader!
Tak er et fattigt ord, siger man - men alligevel det eneste passende efter publikationen af det længe ventede Motu Proprio om den hellige liturgi. Nedenfor findes hovedpunkterne af dokumentet i uofficiel dansk oversættelse. Hele dokumentet kan tilgås fra Skt. Karl Borromæus Gruppens nydesignede hjemmeside www.tridentinsk.suite.dk (sammen med meget andet nyt stof).


MOTU PROPRIO SUMMORUM PONTI-FICUM (7. JULI 2007, UDDRAG)
2. Ved messer fejret uden menighed kan enhver katolsk præst af latinsk ritus - hvad enten han er verdenspræst eller ordenspræst - bruge enten den romerske messebog udgivet af salige Johannes d. 23. i 1962, eller den romerske messebog udgivet i 1970 af pave Paul d. 6. i 1970, og det uanset på hvilken dag, undtagen i det hellige triduum [fra Skærtorsdag til og med påskenat, red.]. For således at celebrere efter enten den ene eller den anden messebog har præsten ikke brug for nogen tilladelse, hverken fra den hellige stol eller fra sin biskop.
4. Ved fejringer af Messen som omtalt ovenfor i artikel 2 kan man efter kirkerettens bestemmelser give adgang til troende der spontant beder om det.
5, §1. I de sogne hvor der findes stabile grupper af troende som er knyttet til den tidligere liturgiske tradition, skal sognepræsten velvilligt efterkomme deres anmodning om at fejre Messen efter den romerske messebog udgivet i 1962. Han vil selv vurdere hvad der tjener disse troende bedst, i harmoni med hans pastorale omsorg for sognet, under biskoppens myndighed i flg. reglerne i canon 392, idet han skal undgå uenigheder og fremme hele Kirkens enhed.

      §2. Fejringen i flg. den salige Johannes d. 23.'s messebog kan finde sted på hverdage; men på søndage og helligdage kan én messe i denne form også fejres.
      §3. Sognepræsten kan også tillade de troende og præster, der beder om det, at celebrere efter denne ekstraordinære form i specielle tilfælde som ægtevielser, bisættelser eller lejlighedsvise fejringer, for eksempel valfarter.
      §4. De præster, som bruger den salige Johannes d. 23.'s messebog, skal være værdige og ikke i strid med kirkeretten.
7. Hvis en gruppe af lægfolk, som omtales i art. 5 §1, ikke opnår hvad de har bedt sognepræsten om, skal de informere biskoppen. Biskoppen anmodes indtrængende om at efterkomme deres ønske. Hvis han ikke kan gennemføre denne type liturgi, skal sagen bringes frem for den pavelige kommission Ecclesia Dei. (…)

Alt hvad jeg har fremsat i dette apostoliske brev i motu proprio form, befaler jeg skal have en fuld og stabil gyldighed, og følges fra den 14. september i år, trods alle vanskeligheder som måtte opstå.
Givet i Rom, ved Sankt Peter, den 7. juli i det Herrens år 2007, i mit pontifikats tredje år.
Benedikt XVI 


IVÆRKSÆTTELSE AF MOTU PROPRIET I KØBENHAVN
Sankt Karl Borromæus Gruppen forbereder en ansøgning om messe hver søndag efter den ekstraordinære form af den latinske ritus, jf. Motu Propriet (ovenfor) artikel 5. Alle, der vil støtte dette anliggende, er meget velkomne til at henvende sig til Carsten Günther ( tel. 3582 3554, gunther@city.dk ). Mere følger i kommende nummer af Borrumæusposten.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 12. august (11. søndag efter pinse) kl 16
Søndag den 9. september (15. søndag efter pinse) kl 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk