En klar ret for de troende
(Radio Vatikan, Rom) I et interview til Vatikanets radio 14/9 siger Kardinal Hoyos bl.a. flg. om det motu proprio om Messen, der trådte i kraft netop 14/9: Ændringerne efter motu propriet er i virkeligheden ikke særlig store. Det er vigtigt, at præsterne nu kan beslutte, om de vil fejre messe efter den gamle ritus eller ikke. De behøver dertil hverken tilladelse fra den Hellige Stol eller fra biskoppen. Sognepræsterne skal altså i deres sognekirker åbne døren for enhver, der vil fejre [liturgien] der.
Interviewer: Motu propriet har givet anledning til enkelte misforståelser. Hvilke?
Kardinal Hoyos: Det passer for eksempel ikke, at man har frataget biskopperne magten over liturgien. Allerede kirkeretten siger, at det ikke er biskoppen som giver tilladelse til at fejre en messe: biskoppen giver først præsten beføjelsen til at kunne fejre [messe], så når en præst først har denne beføjelse, er det sognepræst og kapellan der skal tilbyde ham et alter at fejre ved. Hvis nogen afviser dette, til-kommer det den pavelige kommission Ecclesia Dei, i Pavens navn, at tage forholdsregler, så denne ret - som nu er en klar ret for de troende - må blive respekteret

Festmesse 14/9 på EWTN
P. Josef Bisig (FSSP), som ofte har besøgt Danmark, fejrede den 14/9 - på Festen for Korsets ophøjelse - en højtidelig Messe efter den ekstraordinære form, som blev transmitteret på en af verdens mest sete katolske tv-kanaler, ETWN (USA). Video fra messen mm. kan ses på flg. netsted:
http://www.ewtn.com/library/papaldoc/b16SPindex.htm
P. Bisig er nu rektor ved Petersbroderskabets seminar i Nebraska, USA.

Kommentarer til Motu Propriet

Vi bringer her uddrag af forskellige kommentarer til Pavens Motu Proprio "Summorum Pontificum" (se hovedpunkter af dette i BP45)

Det er egentlig mest i Danmark og Sverige, at der er større grupper som er interesserede i at få mulighed for at fejre messen fra 1962, og vi drøftede spørgsmålet om at finde præster som vil og er egnede til at fejre messen efter den ekstraordinære ritus.
Biskop Kozon, interview 21/9 til Katpod.dk om møde i den nordiske bispekonference.

Den helige fadern vill med sitt Motu Proprio stärka enheten i Kyrkan och befästa en rik liturgisk och andlig tradition som måste få leva vidare. I vårt stift med alla dess olika riter och nationella språk som mässan firas på finns en stor liturgisk mångfald och det bör inte förvåna någon att den salige Johannes XXIII:s mässa firas mer frekvent i framtiden. (…) Tanken är alltså att utöka firandet av denna mässa på de tre platser i landet där det redan förekommer: Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund. Så snart mässtider etc. blivit klara kommer det att kungöras på respektive plats.
Biskop Arborelius af Stockholm, 7/9

For noen få dager siden kom jeg til den konklusjonen at jeg ønsker å feire den tradisjonelle latinske messen og jeg har også tatt noen initiativer for å begynne å lære de tingene som er ulikt den nye messen….
Pastor Oddvar Moi, Norge
http://aomoi.net/blog/arkiv/914

I denne boks vil der så snart som muligt blive informeret om status af ansøgningen til Jesu Hjerte Kirke om messe efter den ekstraordinære form af den latinske ritus.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 14. oktober (20. søndag efter pinse) kl. 16
Søndag den 11. november (24. søndag efter pinse) kl 16
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk