Messe i Göteborg. Den ekstraordinære form af Messen fejres nu i Göteborg kl. 12 på alle søn- og helligdage, på flg. adresse: Franciskusgården, Jons väg 44, Jonsered. Tel.: 0046 031-795 72 35
Messe i Stockholm, Lund og Malmø. Her fejrer præster fra Kristus Konge Instituttet regelmæssigt messe der efter den ekstraordinære ritus.
Se http://kristkonung.se/ 
Messe i Rom. Foruden de allerede eksisterende fejringer af Messen i Rom efter den ekstraordinære form, kan man nu deltage i en sådan messe hver dag kl. 8.00 i Santa Maria Maggiore kirken. 
Messe i Lourdes. Den ekstraordinære form af Messen fejres nu hver søndag kl. 9.30 i Basilique Supérieure (N.D. de Lourdes).
Messer i USA. Hjemmesiden angelqueen.org melder (oktober 2007) om i alt 35 NYE steder i USA, hvor der er eller planlægges messefejring efter den ekstraordinære form.
Nyudgivelse af Messebogen. Vatikanets forlag har 19/10 udsendt en ny udgave af Missale Romanum (1962). Se hjemmesiden
http://www.libreriaeditricevaticana.com/it/news
Kardinal Ricard: "Der er noget i Rom". Der har i de seneste måneder været flere forlydender om direkte samtaler mellem Kurien og Skt. Pius X's præsteselskab. Kardinal Ricard (Bordeaux) udtalte på et møde i Napoli 23/10, at "I Frankrig er der ikke officielle forhandlinger, selvom der kan være kontakter. Der er noget i Rom, men det er under alle omstændigheder diskret". En af de ønsker, som Paven udtrykker i Motu Propriet er en indre forsoning i Kirken, herunder også med de 4 biskopper og ca. 500 præster i Pius-selskabet, samt de ca. 300.000 katolikker som er knyttet til dem. At disse virkelig er "indenfor Kirken" er ved flere lejligheder blevet udtrykt af bl.a. Kardinal Hoyos. (Kilde: Rorate Coeli)

Kommentarer til Motu Propriet

Vi bevarer Messens ritus i dens traditionelle form, dvs. den gamle form af den romerske ritus, ligesom mange andre ordens-fællesskaber, grupper og millioner af troende gør det over hele verden. Vi elsker, foretrækker og bevarer den, fordi den for os er det bedste liturgiske udtryk for de Eukaristiske dogmer, for dens solide åndelige næring, for dens rigdom, skønhed, ophøjethed, ædelhed og højtidelighed, for dens sans for mysteriet, for dens store præcision og strenghed i rubrikkerne, som giver større sikkerhed og beskyttelse mod misbrug, som ikke levner plads til "tvetydighed, friheder, kreativitet, tilpas-ning, reduktion og instrumentalisering", som Pave Johannes Paul II beklagede [i visse fejringer af liturgien, Red.]. Den Hellige Stol anerkender vores tilknytning [til den traditionelle liturgi, Red.] som fuldt ud legitim. Så, da den er en af den katolske kirkes skatte, udtrykker vi vores kærlighed og vores fællesskab med Kirken gennem Messen i dens traditionelle form.
Biskop Fernando RIFAN, Campos, Brasilien

Anmodningen om messefejring efter den ekstraordinære form er i første omgang ikke blevet imødekommet (se www.tridentinsk.suite.dk), men behand-les nu i bispedømmets regi. 
P. Hornbech-Madsen har - i modsætning til udokumenterede forlydender - er-klæret sig rede til at fejre Messe efter den ekstraordinære form på alle søn- og helligdage, under helt naturlige praktiske forudsætninger.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 11. november (24. søndag efter pinse) kl 16
…indtil videre 2. søndag i måneden, men…
Adresse: Kapellet på Institut Skt. Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17, 2100 København Ø

Evt. ændringer meddeleswww.tridentinsk.suite.dk, samt her i nyhedsbrevet.
Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk