Advent
De liturgiske tekster, som anvendes gennem de fire uger adventstiden varer, minder de troende om Kristi fravær. Derfor afsluttes kirkebønnerne i adventstiden heller ikke med "gennem vor Herre Jesus Kristus, etc.", men "som lever og råder etc." uden nævnelse af Hans Navn. I forsagelsens og bodens ånd afventer vi Menneskesønnens komme, både i kødet i stalden i Bethlehem, men også som vor Dommer ved Tidernes ende. Messerne i adventstiden indeholder en tone af forberedelse og omvendelse, men også af glæde og forventning. Selvom farven er violet og Gloria udelades, er Alleluia bibeholdt. Læsningerne fra Det gamle Testamente er indeholdt i introitus, graduale, offertorie og communio, og er mest end dels taget fra Esajas' profetier og fra salmerne. Tilsammen udtrykker de vor længsel efter Vor Frelser, "Kom, vent ej længer". Læsninger fra Den hl. Apostel Paulus maner os til forberedelse til Hans Genkomst. Evangelierne beskriver frygten for Dommen på Den yderste Dag og beretter om Johannes Døberen, som sammen med Patriakerne råber "Ban Herrens vej".
Da profetierne var opfyldt og Jøderne ventede Messias, forlod Johannes Døberen ørkenen, og begav sig til Jordanfloden og døbte for at bringe omvendelse og forberedelse til Kristus. Man opfattede ham som Messias, men han svarede med Esajas' ord "Jeg er en stemme i ørkenen som råber, ban Herrens vej".
Lad os forberede vejen til vor sjæl for Herren - og se Herren vil komme til Jul.

 

Rorate coeli

Omkv.: I Himle, nedsend eders dug fra oven, og skyerne nedregne den retfærdige.

1) Vær ikke vred Herre, og kom ikke vor misgerning i hu. Se, den hellige stad er blevet øde, Sion er forladt, Jerusalem mennesketom - din helligheds og herligheds bolig, hvori vore fædre lovpriste dig.
2) Vi har syndet og ligner en uren; alle er vi faldet som løvet, vore misgerninger har hvirvlet os bort som vinden. Du har skjult dit åsyn for os og givet os vor brøde i vold.
3) Herre, se til dit foks elendighed og send os ham, som du vil sende. Send Lammet, jordens behersker fra klippen i ørkenen til Sions datters bjerg, for at han selv må befri os fra fangeskabets åg.
4) Trøst dig, trøst dig mit folk; snart vil din frelse komme. Hvorfor lader du dig hentæres af sorg, fordi smerte atter har grebet dig? Jeg skal frelse dig, frygt ikke, thi jeg er Herren, din Gud, Israels hellige, din frelser.

Traditionel katolsk adventshymne taget fra Easjas 45;8

Anmodningen om messefejring efter den ekstraordinære form er i første omgang ikke blevet imødekommet , men behandles nu i bispedømmets regi.
P. Hornbech-Madsen har - i modsætning til udokumenterede forlydender - erklæret sig rede til at fejre Messe efter den ekstraordinære form på søn- og helligdage, under helt naturlige praktiske forudsætninger.
(se
www.tridentinsk.suite.dk)

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
P. Michael Hornbech-Madsen har besluttet at indstille fejringen af messer efter ekstraordinær form i kapellet på Inst. Sankt Josef på Østerbro, indtil muligheden for fejring af messer efter Motu Propriets nye forordninger er faldet på plads.


Præstelig betjening: P. Michael Hornbech-Madsen, Vesterbrogade 28, 1620 København V, Tlf. 33 21 59 34, e-mail: donmi@mail.dk