Godt nyt i Jesu Hjerte sogn
Nu har vi fundet ud af det: fra søndag den 3. februar vil der være en messe i den traditionelle ritus - officielt sagt: i den ekstraordinære ritus - også kaldet den tridentinske messe - i vor kirke den første og tredje søndag i måneden kl. 18.00. Messen celebreres af pastor Michael Hornbech-Madsen.
Jesu Hjerte sogns ugebulletin, 6/1 2008

Med denne annoncering har Jesu Hjerte sogn delvist imødekommet den ansøgning, som 40 katolikker indgav for nogle måneder siden i medfør af Motu Propriet Summorum Pontificum. Anmodningen talte om messe på alle søn- og helligdage, men det er altså endnu ikke blevet en realitet, hvilket desværre skyldes mangel på præstelig arbejdskraft i bispedømmet. Vi glæder os over, at det netop er ved en af den danske katolske missions højborge, at messen efter ekstraordinær form nu vil blive fejret, og beder for, at den må kunne berige nye generationer af katolikker. Der er grund til taknemmelighed overfor det bidrag Jesu Hjerte sogn nu yder for at løse den opgave, som bispedømmet også som helhed har i forhold til Motu Propriet.

Samtidig er Borromæusgruppen fast besluttet på fortsat at arbejde for et sammen-hængende liturgisk liv for alle troende, som er knyttet til den ekstraordinære form af messen. Den for hele den Romersk-Katolske Kirke gældende ritus findes nu officielt i to former; den ekstraordinære form har genvundet sin indfødsret og må aldrig igen blive et stedbarn.

Om Motu Propriet

Når man ser tilbage på fortiden, på de splittelser som i århundredernes løb har sønderrevet Kristi Legeme, har man til stadighed det indtryk at der, i kritiske øjeblikke hvor splittelser opstod, ikke blev gjort nok af Kirkens ledere for at bevare eller genoprette forsoning og enhed. Man har det indtryk at undladelser på Kirkens side har haft deres del af skylden for at disse splittelser blev varige. Dette blik på fortiden pålægger os en forpligtelse i dag: at gøre os alle anstrengelser for at for at alle de, der ønsker enhed, må kunne forblive i denne enhed eller opnå den på ny. Jeg tænker på en sætning i det 2. brev til Korinterne, hvor den hellige Paulus skriver: "Vi har taget bladet fra munden over for jer, korinthere, vi har åbnet vort hjerte; der er ikke trangt hos os, men der er trangt i jeres hjerter. Nu skal I gøre gengæld - jeg taler til jer som mine børn - og også åbne jeres hjerter for os. (2 Kor. 6:11-13).

Pave Benedikt XVI
Ledsagende brev til verdens biskopper ifm. Motu Propriet Summorum Pontificum

Den første traditionelle Messe i Jesu Hjerte kirke siden liturgireformen fejres søndag den 3. februar kl. 18.00. Alle opfordres varmt til at deltage, og til at sprede nyheden i deres omgangskreds. Dette er et skridt i retningen af at sikre Kirkens rige liturgiske arv.  Må det blive modtaget med åbent sind og god vilje. Det er alt til Guds større ære.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 3. feb. 2008 (Kyndelmisse) kl. 18
Søndag den 17. feb. 2008
(2. sø. i Fasten) kl. 18

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).