Ad Maiorem Dei Gloriam…


Den 3. februar 2008 var en dag vi vil huske i mange år! Godt 60 katolikker i alle aldre fejrede Kyndelmisse ved den første traditio-nelle Messe i Jesu Hjerte kirke i 35 år.

Denne historiske begivenhed har givet genlyd i ind- og udland, og fylder os med håb for fremtiden! Selvom der er et stykke vej tilbage, er vi kommet et stort skridt fremad.

Fotos: Kuno Arnkilde/Katolsk Orientering; se mange flere fotos her

Om Motu Propriet

Umiddelbart efter Andet Vatikankoncil antog man, at anmodninger om at benytte 1962-missalet ville være begrænset til den ældre generation, som var vokset op med det; men i mellemtiden er det blevet klart, at også yngre mennesker har fået øje for denne liturgiske form, har følt sig tiltrukket af den og i den har fundet en måde, som i særlig grad passede dem, og hvorpå de kunne møde Den allerhelligste Eukaristis mysterium. (…)

Der er ingen modsigelse mellem de to udgaver af Det romerske Missale. I liturgiens historie er der vækst og fremskridt, ingen brud. Hvad tidligere generationer har anset for helligt, forbliver også helligt og storslået for os og kan ikke pludseligt være helt forbudt eller endnu værre: betragtes som skadeligt. Det påhviler os alle at bevare de rigdomme, der er kommet til udvikling i Kirkens tro og bøn, og at lade dem få deres rette plads.
Pave Benedikt XVI
Ledsagende brev til verdens biskopper ifm. Motu Propriet Summorum Pontificum

Søndag d. 13/1 2008 fejrede Pave Benedikt messe i det sixtinske kapel, og som den første pave i mange år benyt-tede han det smukke højalter og celebrerede versus Deum.

De bedste ønsker for en nåderig fastetid! 

Lad os særlig bede og arbejde for, at flere må lære Kirken og Messen at kende.

Til Guds større ære og til sjælenes frelse.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 17. feb. (2. sø. i Fasten) kl. 18
Søndag den 2. marts (4. sø. i Fasten, Laetare) kl. 18
Søndag den 16. marts (Palmesøndag) kl. 18

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).