Fra faste… til påske!
Den ekstraordinære messe fejres i år ikke i påskedagene, men troende som gerne vil deltage i denne form af den latinske ritus kan rejse til fx Berlin eller Amsterdam. Men her i fastetiden har vi den glæde at fejre to store etaper på vejen til påskens glæde. Først Laetare søndag (2/3), der minder os om at vor Frelses tid nærmer sig, og om at den åndelige glæde ikke henter sin vigtigste næring i verden. Dernæst Palmesøndag (16/3), hvor vi efter den festlige palmeprocession - som symboliserer Herrens triumferende indtog i Jerusalem - også mindes om den forestående passionstid gennem læsningen af lidelseshistorien. "Sorrig og glæde, de vandrer til hobe" - sådan er det i menneskelivet på Jorden, og det afspejler sig også i Kirkens liv, som ofte præges af det menneskelige, og i den liturgiske fejring af Herrens død og opstandelse.

Verden følger den danske restauration. Udover Katolsk Orientering (4/2008, p.2) har også en række internationale internetmedier rapporteret om den traditionelle messes begyndende genoprettelse i det danske bispedømme. Her er et udpluk:
www.kath.net/detail.php?id=19059 (Østrig) www.summorumpontificum.net/2008/01/tlm
-returns-to-denmark.html
(USA)
wdtprs.com/blog/2008/01/tlm-in-
denmark/
(USA)
thenewliturgicalmovement.blogspot.com/2008
/02/copenhagen-denmark-messe-efter-den.html
(USA)
www.kreuz.net/article.6768.html (Tyskland)
aomoi.net/blog/arkiv/1105 (Norge)
qien.free.fr/2008/200801/20080107_tlm.
tridentine.mass.htm
(Frankrig)
http://iloblog.kristkonung.se/dantesnyheter?
Home&post=5
(Sverige)

Palmesøndag

Med denne dag begynder den stille uge, også kaldet den hellige uge (hebdomas sancta) eller den store uge (h. maior), som helt er viet til mindet om Frelserens lidelse og død. Fire gange læses passionshistorien: om søndagen efter Mattæus, om tirsdagen efter Markus, om onsdagen efter Lukas, og Langfredag efter Johannes. På Skærtorsdag bringes det Allerhelligste efter Messen til en såkaldt "Grav" på et sidealter, hvor det hviler indtil præsanctificatmessen Langfredag, og altrene afklædes til minde om, hvorledes Herren blev berøvet sine klæder. (…)
På Palmesøndag mindes vi imidlertid endnu ikke så meget selve lidelsen, som vi ihukommer Herrens triumferende indtog i Jerusalem (…) Messen falder derfor i tre dele: palmevielsen, processionen og Messen.

Messebogen, 2. udg., 1926, , s. 319-320. København: Det Apostoliske Vikariats forlag.

Slut på "non possumus"? I mange bispedømmer er der ikke blot stor mangel på præster, men der er kun ganske få præster som ser sig i stand til at fejre den ene af de to former af den romerske ritus, som nu betegnes den ekstraordinære. Denne form for præstemangel vil der dog nu, i flg. en artikel i det engelske magazin Catholic Herald blive rådet bod på, idet Ecclesia Dei kommissionen forbereder en instruktion som vil pålægge alverdens præsteseminarier at forberede kommende præster til at læse den traditionelle messe.
Kilde: www.catholicherald.co.uk/news/news_1.html

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 2. marts (4. sø. i Fasten, Laetare) kl. 18
Søndag den 16. marts (Palmesøndag) kl. 18
Søndag den 6. april (2. sø. e. påske) kl. 18

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).