Schola Caeciliana i Jesu Hjerte kirke - og messeproprier "on line"
Fra og med påsken 2008 genoptager Skt Karl Borromæus-gruppen samarbejdet med Schola Caeciliana, der er Danmarks eneste koncertensemble, som specialiserer sig i gregoriansk sang og klassisk katolsk vokalpolyfoni. Schola Caeciliana, under ledelse af Michael Chesnutt, vil fremover assistere ved messerne ca. en gang om måneden, normalt 1. søndag og i forbindelse med særlige højtider. Enkelte medlemmer af ensemblet medvirker lejlighedsvis ved de øvrige messer. Ved Messen 4/5 synges gregoriansk ordinarium Missa XIV (Jesu Redemptor) og Marenzio: O Rex gloriae. Ved Messen 18/5 synges Byrd: Missa 3 vocum samt Croce: O sacrum convivium. Det musikalske program for resten af året findes på www.tridentinsk.suite.dk og opdateres løbende. På samme side kan man nu også downloade proprier (latin/engelsk/dansk) til messerne, som menigheden så kan medbringe til messen.

Kardinal Hoyos: 
Hjælp på vej til verdens bispedømmer
Osservatore Romano bragte for nylig et interview med Kardinal Hoyos, som leder den pavelige kommission Ecclesia Dei, som skal sikre gennemførelsen af Motu Propriet Summorum Pontificum. I interviewet slår kardinalen endnu en gang fast, at Motu Propriet giver en ret for de troende: "Gennem Motu Propriet Summorum Pontificum giver paven alle præster muligheden for at fejre messe I den traditionelle form, og de troende giver han retten til at få denne ritus", siger kardinalen. Men hvad gør de troende så i bispedømmer, hvor der pga. mangel på præster, som vil og kan læse den traditionelle messe, kun sjældent - eller aldrig - gives de troende mulighed for få deres ret?
Kardinalen svarer: "Denne tilladelse er givet for at respektere dem, som er særlig

 Hvorfor den traditionelle messe?

For os alle, tror jeg, var en af de store skuffelser som fulgte 2. Vatikankoncil, med dets appel for et større engagement i Kirkens mission i Verden, den erfaring af splittelse mellem forskellige grupper, forskellige generationer, forskellige medlemmer af den samme religiøse familie. Vi kan kun gå fremad hvis vi sammen vender vort blik mod Kristus!
Pave Benedikt XVI, prædiken 19/4 i USA Kilde: http://rorate-caeli.blogspot.com

bundet til den gamle liturgi. Her kan vi løbe ind i problemer af en positiv natur: fx hvis præsterne ikke har den rette træning eller kulturelle forståelse. Kommissionen [Ecclesia Dei] overvejer at organisere en form for hjælp til seminarier, bispedømmer og bispekonferencer. Desuden synes det vigtigt, at grupper af præster som allerede bruger den ekstraordinære form, tilbyder at undervise deres medbrødre i hvordan man fejrer messen efter 1962 missalet."
Kilde: www.vatican.va

Den gamle Messe vender tilbage overalt
Man kan på hjemmesiden
www.summorumpontificum.net  
følge, hvordan den gamle Messe vender tilbage over hele verden. På blot et år anslås det, at antallet af fejringer er fordoblet.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 4. maj (Sø. i Kr. H.s oktav) kl. 18
Søndag den 18. maj (Trinitatis) kl. 18

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).