Kardinal Hoyos løfter sløret for fremtidens brug af den traditionelle Messe:
EN SØNDAGSMESSE I HVERT SOGN!

Hvad gør en biskop, som mangler præster, fx når et sogn har svært ved at imødekomme de troendes ønske om messe efter den ekstraordinære form? Og er det pavens me-ning, at denne form kun skal anvendes i det omfang ønsket er massivt og organiseret? Et svar på begge dele synes at fremgå af et nyligt interview med Kardinal Castrillon Hoyos, der er Pavens bemyndigede i spørgsmålet om den traditionelle liturgi.
Kard. Hoyos: Hvis der I et bispedømme er mangel på præster og kun tre eller fire troende, som beder om den ekstraordinære ritus, er det oplagt at det er svært at opfylde ønsket. På den anden side er det Pavens hensigt, hans "mens", at åbne denne skat [den traditionelle messe] for hele Kirkens skyld. Hvor der mangler præster vil det bedste være at fejre den ekstraordinære

ritus i en af sognets søndagsmesser. Det vil være en messe for alle, også de yngre generationer som kunne få gavn af den ekstraordinære ritus' rigdom, for eksempel de øjeblikke af stille betragtning, som er forsvundet i "novus ordo" [den nye messe].
Interviewer: Så De fastholder at selvom der ikke er en sammenhængende eller stabil gruppe, er det hensigten at én af søndagsmesserne skal fejres efter den ekstraordinære ritus?
Kard. Hoyos: Ja, det mener jeg. Denne mulighed blev allerede enstemmigt godkendt af en kardinal-kommission i 1986, som Kardinal Ratzinger også var med i. Nu er jeg sikker på det kan gennemføres.

Kilde:
www.sanpaolo.org/jesus/0805je/0805je54.htm


Forklarende note til interviewet: Darío Kardinal Castrillón Hoyos blev født i Columbia i 1929 og er således nu 78 år gammel. Han blev viet til præst i 1952 og fuldførte derefter en dokorgrad i kanonisk ret på Gregoriana Universitetet. Han vendte tilbage Columbia og virkede dér som præst. I 1971 blev han viet til biskop. I perioden 1971 til 1996 virkede han i det sydamerikanske hierarki og var i slutningen af denne periode præsident for den sydamerikanske bispekonference. I 1996 kaldte Pave Johannes Paul II ham til Rom som præfekt for Kongregationen for Præster, en post han bestred indtil 2006. I år 2000 blev han - sideløbende med sit embede i førnævnte kongregation - udnævnt til præfekt for kommissionen Ecclesia Dei. I 1998 blev han eleveret til kardinal.
Kommissionen Ecclesia Dei blev i 1988 til i kølvandet på Pave Johannes Paul II's motu proprio Ecclesia Dei, som stadfæstede legitimiteten af den gamle ritus (den såkaldte tridentinske messe) i Kirkens liturgiske liv. Med Pave Benedikts XIV motu proprio Summorum Pontificum blev brugen af den gamle ritus yderligere normaliseret idet den nu simpelthen er den ekstraordinære form af den latinske ritus, altså en form som på lige fod kan (og som ifølge ovenstående udtalelser bør) fejres sideløbende med brugen af den ordinære form af den latinske ritus, som har været standard siden 1970. Vægten af kardinalens udsagn må anses for betydelig idet kommissionen Ecclesia Dei med Summorum Pontificum også har fået mandat til i denne sag at handle på vegne af Pavestolens.


På mellemlangt sigt: "I alle større kirker"
Et konkret billede af fremtiden i den katolske kirke kan ses i Frankrig, hvor der efter Motu Propriet sker en veritabel eksplosion i antallet af sogne, som nu tilbyder de troende adgang til den traditionelle ritus. Lægmandsforeningen Paix Liturgique oplyser i sit nyhedsbrev (nr. 104, 20/5 2008) at Mgr. Chauvet, generalvikar for ærkebispedømmet Paris, forventer at "man på mellemlangt sigt vil se den ekstraordinære form af den romerske ritus blive fejret i alle Paris' større kirker".
Schola "Trecanum" besøger København
Den gregorianske schola "Trecanum" fra Strasbourg synger ved Messen 20. juli. Korets 8 medlemmer vil om muligt gerne overnatte 20/7-21/7 hos medlemmer af menigheden. Kan du tilbyde en eller to af de frivillige korsangere husly, så skriv til winslow@c.dk eller ring på 45838333.

Hvorfor den traditionelle messe?

Al denne liturgiske rigdom, al denne åndelige rigdom, og alle disse bønner så vel bevarede gennem århundrederne, alt dette tilbydes alle fra Rom af i dag. Som en gave til alle, ikke bare til de såkaldte traditio-nalister. Nej, det er en gave for hele Kirken.

 

Kardinal Castrillon Hoyos i introduktion til video om den traditionelle messe, udgivet af FSSP og Eternal World Television Network, maj 2008

Se og hør hele kardinalens tale om Messen på www.tridentinsk.suite.dk (forsiden).

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 1. juni (3. søndag efter pinse) kl. 18
Søndag den 15. juni (5. søndag efter pinse) kl. 18
Søndag den 6. juli (8. søndag efter pinse) kl. 18

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).