FESTEN FOR JOMFRU MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN
fejres med festmesse søndag den 17/8 kl. 18. Schola Caeciliana under ledelse af Michael Chesnutt synger Palestrinas Missa Assumpta est Maria, og der vil efter messen være reception i menighedsssalen

 

Selvom Kirken altid har anråbt Maria om at gå i forbøn for os hos sin Søn, som hun er forenet med i den himmelske salighed, er dogmet om hendes optagelse i Himlen af relativ ny dato. Den 1. november 1950 erklærede Pave Pius d. 12. "ved vor Herre Jesu, de hellige apostle Peters og Pauls, og vor egen myndighed" det "guddommeligt åbenbarede dogme, at Guds uplettede Moder, Maria altid Jomfru, efter at have fuldbyrdet sit jordiske liv, blev optaget med legeme og sjæl i den himmelske herlighed" (Munificentissimus Deus, 44).

Petition i Storbritanien. Ca. 750 katolikker - blandt dem flere kendte kunstnere og intellektuelle - har underskrevet en petition til den britiske bispekonference om at lade flere søndagsmesser fejre efter den traditionelle ritus, og i øvrige mere aktivt og effektivt opfylde Pavens anvisninger i motu propriet.
Kilde: http://www.catholicherald.co.uk/

 Hvorfor den traditionelle Messe?

Den anden store begivenhed i begyndelsen af mine år i Regensburg var offentliggørelsen af Paul d. 6's messebog, som blev ledsaget af et næsten total forbud mod at bruge den messebog vi havde haft indtil da, efter en overgangsperiode på kun et halvt år. Jeg var glad for, at vi nu have en bindende liturgisk tekst efter en tid med eksperimenter som ofte havde skævvredet liturgien. Men jeg var forbløffet over forbuddet mod den gamle messebog, da intet lignende nogensinde var sket i hele liturgiens historie. Man gav endda indtryk af, at det der skete var helt normalt. Den tidligere messebog skulle være blevet skabt af Pius d. 5. i 1570 i forbindelse med Tridentinerkoncilet, og derfor skulle det være helt naturligt, efter 400 år og et nyt koncil, at en ny pave gav os en ny Messebog. Men det er ikke den historiske sandhed. Pius d. 5. havde blot ordnet og revideret den Missale Romanum som blev brugt dengang, hvilket er det normale i den historiske udvikling over århundrederne. Mange af hans efterfølgere reviderede på samme måde denne messebog. Det var en fortløbende proces med vækst og forfining, under hvilken kontinuiteten aldrig blev ødelagt.

Joseph Kardinal Ratzinger Milestene - erindringer 1927-1977(oversat fra eng. udg., Ignatius Press, 1998)

Søndag den 20/7 satte deltagelsen i Messen ny rekord med ca. 80 deltagere. Tænk hvad en messe hver søndag i sædvanlig kirketid kunne få af tilslutning...

P. Josef Bisig (FSSP), som nu arbejder ved Petersbroderskabets seminar i USA, besøgte Danmark i juli. Han fejrede privat messe i nogle af de sogne, der endnu ikke har en officiel traditionel messe.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.
Søndag den 3. august (12. Sø. efter Pinse) kl. 18
Søndag den 17. august (J. Marias Optagelse) kl. 18
Søndag den 7. september (17. Sø. efter Pinse) kl. 18

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).