STATUS
Pave Johannes Pauls Motu Proprio fra 1988, som opfordrede til en "generøs" anvendelse af indultet fra 1984, blev i 2003 realiseret i Danmark ved en månedlig fejring af messen i et skolekapel. Pave Benedikts motu proprio fra 2007, som fordrer at den traditionelle liturgi gives sin "rette plads" i Kirken, har indtil videre ført til at messen efter ekstraordinær form (nu også kaldet Gregoriansk ritus) fejres to gange månedligt i Jesu Hjerte Kirke i centrum af København. Den fejres kl. 18 hvilket for mange kan være et vanskeligt tidspunkt, men ikke desto mindre er antallet af deltagere til denne messe steget støt i løbet af de 6 måneder ordningen har fungeret. For tiden ligger antallet af deltagere mellem 60 og 80 troende.
Ved promulgeringen af "Summorum pontificum" bad pave Benedikt samtidig om at der måtte blive givet tilbagemeldinger så man i Vatikanet kunne være orienteret om hvordan motu propriet fungerer. På den baggrund har Borromæusgruppen valgt at fremsende en status til kommisionen Ecclesia Dei. Der er grund til taknemmelighed for den mulighed for deltagelse i Kirkens traditionelle liturgi, som nu er blevet os til del. Men samtidig håber vi på, og beder for, at det må blive muligt, også her i København ligesom så mange andre steder i verden, at deltage i en traditionel messe hver søndag. Begrundelsen for at det for nærværende ikke er muligt med messe hver søndag er bispedømmets manglende ressourcer. Det er derfor også en del af vores anliggende at bede kommissionen om råd og vejledning til, hvordan denne situation kan bedres.

 Hvad siger Motu Properiet?

Som svar på så mange menneskers bønner og lidelser i de sidste fyrre år, har den Almægtige Gud givet os en Pave som er meget forstående for jeres anliggende. Pave Benedikt den XVI. kender og erkender dybt hvor vigtig de gamle liturgiske riter er for Kirken - både for Kirken i dag og for Kirken i morgen. Det er grunden til, at han udstedte et juridisk dokument - et Motu Proprio - som stadfæster den retlige frihed for de ældre riter i hele Kirken. Det er vigtigt at forstå at "Summorum Pontificum" indebærer en ny juridisk realitet i Kirken. Det giver rettigheder til almindelige troende som skal respekteres af Kirkens autoriteter. Den hellige Fader ved, at forskellige steder i verden blev mange anmodninger fra præster og lægfolk ofte ikke hørt. Det er derfor han nu med autoritet har stadfæstet, at fejringen efter den ældre form af liturgien - både den hellige Messe og de øvrige liturgiske riter - er en juridisk ret for alle, og ikke blot et privilegium. (…) Lad mig sige det lige ud: Den hellige Fader vil, at den gamle form af Messen bliver en almindelig del af Kirkens liturgiske liv, så alle Kristi troende - unge og gamle - kan blive fortrolige med de ældre riter, og næres af deres mærkbare skønhed og transcendens.

Kardinal Castrillon Hoyos,
tale til Latin Mass Society, London,
14/6 2008

Kilde: http://thenewliturgicalmovement.blogspot.com

Messen 17/8 for Jomfru Marias optagelse i Himlen blev ledsaget af Palestrinas Missa Assumpta est Maria, sunget af Schola Ceciliana under ledelse af Michael Chesnutt. En video med højdepunkter fra messen kan ses på www.tridentinsk.suite.dk

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag den 7. september (17. Sø. efter Pinse) kl. 18
Søndag den 21. september
(19. Sø. efter Pinse) kl. 18
Søndag den 5. oktober (21. Sø. efter Pinse) kl. 18

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).