Festmesse 2.november
Festen for Alle Helgen fejres i bispedømmet på den søndag, der følger den egentlige festdag (1/11), i år er dette 2. november. (Den 2. november fejres normalt mindet om de afdøde sjæle, men falder denne dato på en søndag, flyttes denne messe til 3/11)Messen den 2. november bliver ledsaget af Schola Caeciliana, og der afholdes efter messen en reception, hvor vi får lejlighed til at sige Michael Chesnutt tak for hans virke i denne sammenhæng. Michael, der i september flyttede til Rom, kommer nemlig hjem og leder scholaen til denne festmesse.

Få dig en messebog!
Mange nye - også unge familier - har i de seneste måneder fundet vej til den traditionelle messe, og det er en stor glæde for os alle. For at kunne følge med i messen har man brug for en messebog, og disse kan pt. kun købes antikvarisk, hvis man vil have oversættelsen af messens tekster på dansk. Nu er muligheden der så: 16/11 holder Sankt Andreas Bibliotek bogudsalg efter messen kl. 18, og her vil man bl.a. kunne anskaffe sig "Messebogen" (komplet med alle årets messer) for ca. 50-100 kr., afhængig af eksemplarets stand. Andre gode bøger til et traditionelt trosliv er "Salme og Bønnebog" (normalt ca. 50 kr.) samt katekismer og børnebøger (Don Bosco) udgivne før 1969. Bibliotekets frivillige hjælper dig gerne med at finde det du søger!
Bibliotekets lokaler ligger på Gl. Kongevej, lige rundt om hjørnet når man kommer fra Stenosgade.
Hvis man foretrækker en ny udgave af 1962 messebogen, fx latin-engelsk, kan en sådan købes på nettet. På www.baroniuspress.com er der fx et udvalg af messebøger til 40£.

 At bede for de
afdødes sjæle…

I november beder vi særlig for sjælene i Skærsilden:
Vi skal bede meget for de afdødes sjæle, for man må være så ren for at gå ind i Himlen! (Hl. Johannes Maria Vianney af Ars)

De hellige sjæle længes efter de troendes bønner, som kan skaffe dem aflad. Deres forbøn er magtfuld. Bed uden ophør. Lad os tømme skærsilden! (Hl. Padre Pio).

Gud giver sjælene i skærsilden en så heftig og hengiven kærlighed at den ville udslette dem, var de ikke udødelige. Des mere de elsker Gud, des mere afskyr de - oplyste og opflammede af denne kærlighed - de sidste pletter som mishager Ham, de sidste hindringer for deres evige forening med Ham. (Hl. Catarina af Genova)

ANNONCER
Korsangere søges: frivillige søges fortsat til den gregorianske sang. Henvendelse til: Elizabeth Schwartz, tlf. 41428400.

Ministranter søges: Drenge og unge mænd søges til ministranttjeneste ved den traditionelle messe. Henvendelse til: Carsten Günther, tlf. 35823554.

Skal du rejse - og til messe? På hjemmesiden honneurs.free.fr finder du en omfattende fortegnelse med tid og sted for fejring af den traditionelle messe i hele verden. Der kommer hver uge flere muligheder…

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag den 2/11 (Alle Helgen) festmesse kl. 18
Søndag d. 16/11 (27. sø. e. pinse) kl. 18
Søndag d. 7/12 (2. sø. i advent) kl. 18

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).