Petersbroderskabet i Jesu Hjerte kirke - en stor dag
Endnu en milepæl for Summorum Pontificum i Danmark: søndag den 18. januar fejrede Petersbroderskabets generalsuperior messe i Jesu Hjerte kirke - en af de kirker, hvis skønhed og storhed vidner om ambitionerne for den katolske mission i Danmark. Messen var den, som vore katolske forfædre fejrede hver dag i kirken, og i al sin pragt og skønhed, med gregoriansk kor under ledelse af E. Schwartz. I sin prædiken udlagde P. Berg evangeliet om forvandlingen ved brylluppet i Kana: som katolikker ser vi hverken det jordiske som godt eller ondt i sig selv, men som gaver hvis egentlige mening er brugen til et højere, overjordisk formål: at vise Guds herlighed, at ære Gud, og at frembære det offer, som Kristus bød sine disciple at frembære indtil Verdens ende. Og Marias sidste ord i evangeliet - som udtales ved den lejlighed, hvor Jesus for første gang viser verden sin guddommelige natur - er også talt til os: Gør alt hvad Han siger, at I skal gøre.
Nedenstående billeder fra messen - som vi med tak har modtaget fra Kuno Arnkilde og Katolsk Orientering - giver et par indtryk fra messen.

P. Berg (FSSP): Summorum Pontificum er forpligtende
Petersbroderskabets generalsuperior, P. John Berg, holdt 15/1 foredrag i Academicum Catholicum. Temaet var Pave Benedikts motu proprio fra 2007, der juridisk fastlægger alle katolske præsters ret til at bruge de liturgiske bøger af 1962, og de troendes ret til at modtage sakramenterne efter denne form. Han fremhævede i sit foredrag ligheden med et andet paveligt dokument, Humanae Vitae: begge fastlægger Kirkens lære i vanskelige spørgsmål, på en måde som er forpligtende for alle i Kirken. (NB: P. Berg er næppe fortrolig med den konkrete status af disse dokumenter i bispedømmet København og nævnte heller intet derom.)
Han kom også ind på Kardinal Hoyos' senere præciseringer af forskellige tvivlspunkter, fx størrelsen af de grupper, som kan udøve den nævnte ret; i flg. kardinalen drejer det sig i princippet om 2 personer. Det er nemlig, i flg. kardinalen - som er Pavens bemyndigede i sammenhængen - Pave Benedikts hensigt, at den ekstraordinære form af liturgien skal blive kendt af alle katolikker og bruges i alle sogne, ved siden af - og til inspiration for - den ordinære forms brug.


Godt halvtreds katolikker havde trodset regnen for at deltage i Messen, der fejres kl. 18 søndag aften.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag d. 1/2 (Kyndelmisse) kl. 18
Søndag d. 15/2 (Sexagasima) kl. 18
Søndag d. 1/3 (1. sø. i fasten) kl. 18

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).