Over 300 franciskanere skifter til gregoriansk

Over 300 franciskanere skifter til gregoriansk Franciskanerne af den Uplettede Jomfru er en gren af franciskanerordenen, som i dag tæller over 150 brødre og præster og lige så mange søstre. Den blev i 1990 godkendt af Pave Johs. Paul d. II. som biskoppeligt institut, og i 1998 ophøjet til Paveligt Institut. Ordenen er til stede i 10 lande (herunder Østrig, Frankrig og England) og driver i USA den kendte radiostation Air Maria (se herom www.airmaria.com).
Fra begyndelsen af 2009 bruger dette ordensfællesskab, i overensstemmelse med Pavens Motu Proprio "Summorum Pontificum", igen de liturgiske bøger fra 1962. De første præstevielser efter den traditionelle ritus fandt sted i marts 2009.
Ordenens superior, Fr. Stefano Maria Manelli fejrede den 16. april  levitmesse efter gregoriansk ritus i Laterankirken i Rom, på 800 års dagen for godkendelsen af den franciskanske ordensregel. Få dage senere fejrede Kardinal Cañizares LLOVERA, som er prefekt for Gudstjenestekongregationen, traditionel pontifikalmesse i Laterankirken. Der er meget at glæde sig over i denne tid.

 Hvorfor den traditionelle messe?

En engelsk sognepræst, Fr. Bede Rowe, besvarer spørgsmålet med bl.a. flg.:

Efter motu propriet [Summorum Pontificum fra 2007, red] skulle man måske snarere spørge: Hvorfor ikke den traditionelle ritus? (…) Nogle føler meget stærkt, at den skulle forbydes og kastes i historiens skraldespand. Men det er den ritus som nærede martyrerne og millioner af troende i mange generationer. Vi er ikke klogere eller mere troende end de var. Det, som kunne støtte deres åndelige liv, kan også støtte vores. Vi må være ydmyge og åbne til Guds kald i vore liv. (…) Vi er godt dumme hvis vi afskærer os fra vore rødder. Vi kan ikke sætte pris på de gode ting i den nye ritus hvis vi ikke elsker den traditionelle. Vi kan ikke forstå vor tros tegn og symboler hvis de afskæres fra deres liturgiske rødder. (…) Hvor tåbelige ville vi ikke være hvis vi glemte vore forfædre og ikke lærte af dem. Lad os lære af deres tro og af deres ritus. Der er et væld af skatte som venter os, lad os række ud og gribe dem. 
Kilde: http://www.latin-mass-society.org


Jeres mission - at hellige det troende folk - er, kære brødre, uundværligt for Kirkens vækst. Jeg forklarede i detaljer, i motu propriet Summorum Pontificum, betingelserne for at udføre denne mis-sion…Ingen er overflødige i Kirken. Alle, uden undtagelse skal føle sig hjemme, og aldrig udstødt. 
Pave Benedict XVI i tale til de franske biskopper, 14/9 2008, på ét-års dagen for motu propriets ikrafttrædelse.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag d. 17/5 (5. Sø. e. påske) kl. 18
Søndag d. 6/6 (Trinitatis) kl. 18
Søndag d. 20/6 (3. Sø. e. Pinse) kl. 18

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).