Flere præster…

I forrige nummer af Borromæusposten blev det nævnt, at der nu er sammensat et "hold" af præster, som gerne vil bidrage til, at den hidtige frekvens af messer efter ekstraordinær ritus i Stenosgade kan opretholdes.
I marts og maj måned stod p. Paul Marx (OMI) således for de faste messer, og han vender tilbage igen i efteråret. Ved messen på Trinitatis søndag celebrerede generalvikar, mgr. Lars Messerschmidt, og første søndag i august vil biskop Czeslaw Kozon læse sungen messe.
p. Michael Hornbech-Madsen, som gennem 6 år har fejret den ekstraordinære form af messen - først i kapellet på Institut Skt. Joseph på Østerbro og gennem det seneste år i Jesu Hjerte Kirke, vil gerne fortsætte sit engagement, og vil læse messerne første søndag i måneden (fraset månederne juni, juli og august).
I den samlede "messeplan" indgår der også hjælp udefra: Messen 3. søndag i juni blev fejret af p. Sébastien Leclère (FSSP). I juli måned fejres messerne af p. Martin Knudsen (FSSP); tredie søndag i august fejres messen af p. Josef Bisig (FSSP); og den tredje søndag i september celebrerer en nyviet præst, p. Raphael Ueda (ICRSP) primitsmesse.

 Præstens År

Kirken fejrer den fra 19. juni et særligt "Præstens år", hvor vi skal bede for vore præster og trænge dybere ind i præstedømmets store betydning for hele Kirkens liv. Det præstelige år står under særlig beskyttelse af den hellige sognepræst fra Ars, Johannes Maria Vianney (1786-1859), som er værnehelgen og forbillede for alle katolske præster. Den hellige sognepræst oplevede som barn den frygtelige forfølgelse, som Kirken under revolutionen var udsat for i Frankrig, hvor messen blev fejret hemmeligt i private hjem, og mange præster blev martyrer. Han blev præsteviet i 1815, og virkede fra 1818 og resten af sit liv i den lille landsby Ars vest for Lyon, hvor hans fromhed, hans prædikener og ikke mindst hans virke som skriftefader hurtigt gav ham et ry som "den hellige sognepræst". Katolikker fra alle egne af Frankrig kom til hans kirke for at skrifte, og i sine sidste år tilbragte han dagligt op til 20 timer i skriftestolen. Allerede mens han levede skete mange mirakuløse helbredelser ved hans kirke, og efter hans død er den lille kirke i Ars blevet ombygget til en basilika, hvortil årligt 450.000 pilgrimme valfarter for at bede ved den hellige sognepræsts grav.Sankt Jean-Marie Vianneys prædikener er også en stor trosskat (en del er oversat til dansk). Sognepræsten var ikke en højlærd mand, men hans prædikener lyser af en fromhed, en pastoral omsorg og et kendskab til mennesker og Gud, som man ikke kan læse sig til. Lad i dette år særlig lære af hans iver for syndernes omvendelse og for gennem bod og bøn at udfri sjælene i skærsilden.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag d. 5/7 (5. sø. e. pinse) kl. 18
Søndag d. 19/7 (7. sø. e. pinse) kl. 18.00
Søndag d. 2/8 (9. sø. e. pinse) kl. 18.00

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).