Biskop Czeslaw Kozon fejrer ekstraordinær Messe 2. august!

Det har været lidt vanskeligt at få besat de regelmæssige messer i Jesu Hjerte Kirke her i løbet af sommer-perioden, hvor en del præster er på ferie. Blandt de gejstlige, som gerne vil bidrage, har også biskop Czeslaw Kozon meddelt sin støtte ved generøst at stille sig til rådighed for at celebrere messen søndag den 2. august.
Messen bliver en sungen messe og altså ikke en pontifikalmesse. Med tiden bliver dette forhåbentlig også muligt. I en pontifikalmesse efter ekstraordinær ritus indgår en række præster og diakoner samt også et betydeligt antal ministranter. Det vil kræve en del forberedelse at komme til at råde over sådanne ressourcer. Dette vil, os bekendt, være den første gang siden den liturgiske reform i 1970 at en nordisk biskop offentligt vil fejre liturgien efter den traditionelle form. Vi vil gerne udtrykke vores hjertelige tak til biskop Kozon for dette udtryk for hans pastorale omsorg for de af os, der er knyttet til denne form.

Fransk biskop: Den ekstraordinære form bør integreres i sognenes liv
I et interview med det franske internetmagasin "L'homme nouveau" den 4. juli gør biskoppen af Bayonne, Lescar og Oloron, Mgr. Marc Aillet, opmærksom på liturgiens centrale plads i Kirkens liv. Liturgien bør have en fremtrædende plads i præsteuddannelsen, mener han, og han opfordrer katolikker til at "genopdage liturgiens ånd". »

Jomfru Marias Optagelse i Himlen: ekstra messe!

 Festen for Marias optagelse i Himlen fejres i bispedømmet København den første søndag efter den 15. august. Da den 15. august i falder på en lørdag, og da p. Bisig FSSP gæster København i de dage, arbejdes der på at arrangere en messe om formiddagen lørdag den 15. august. Nærmere information vil komme på www.katolikker.dk i uge 33.


» Som et led i denne proces fremhæver han Summorum Pontificum: "Jo mere Motu Propriet gennemføres i de enkelte sogne, jo lettere bliver overgangen mellem de to former af den romerske ritus... Jeg tror, at det er vigtigt at undgå, at den ekstraordi-nære form marginaliseres."

Nyt Motu Proprio: "Ecclesiae Unitatem"
Pave Benedict udstedte 8. juli 2009 et nyt Motu Proprio som vedrører katolikker med tilknytning til den traditionelle liturgi. Det drejer sig om en administrativ ændring, hvorved den pavelige kommission Ecclesia Dei bliver tilknyttet Troslærekongregationen og som formand får dennes præfekt, for tiden Kardinal Levada. Ændringen er knyttet til de læremæssige drøftelser, som kommissionen i den kommende tid skal føre med repræsentanter for Sankt Pius d. 10.'s præstelige selskab. Vi må alle bede for dette anliggende, som netop angår Kirkens enhed.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag d. 2/8 (9. sø. e. pinse) kl. 18.00
Lørdag d. 15/8 (Mariæ Optagelse) - tid og sted meddeles senere
Søndag d. 16/8 (11. sø. e. pinse/Mariæ Optagelse) kl. 18.00
Søndag d. 6/9 (14. sø. e. pinse) kl. 18.00

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).