Primitsmesse 20/9
Pater Raphaël Ueda blev præsteviet 2. juli dette år, og tilhører Institut Kristus Konge, som er et af de præsteselskaber af pontifikal ret (dvs. direkte under Paven) som anvender den traditionelle ritus. Pater Ueda er vokset op i Japan, men har læst til præst på Instituttets præsteseminarium nær Firenze i Italien. Han kommer til København i september og fejrer primitsmesse i Jesu Hjerte kirke søndag den 20/9 kl. 18. Han fejrer også messe i Lund dagen før (kl. 17, se nærmere detaljer på http://kristkonung.se/).

En primitsmesse er betegnelsen for en messe, som fejres af en nyviet præst indenfor de første måneder efter hans vielse. I denne forbindelse er der mulighed for at modtage den særlige primitsvelsignelse, som er forbundet med store nådegaver. På billedet ses Ærkebiskop R. Burke som modtager denne velsignelse af p. Ueda dagen efter at have viet ham til præst! Det er med stor glæde og taknemmelighed at de troende i København ser frem til at få del i denne nåde.

"Reformen af reformen" begyndt
Som katolikker med tilknytning til den traditionelle ritus kan vi glæde os over, at Pave Benedikts omsorg for liturgien ikke begrænser sig til at have givet både præster og troende ret til at deltage i liturgien efter denne ritus, men at hans pontifikat også på mange måder indebærer en positiv udvikling i den nye ritus. Selv har Paven således vist vejen ved at fejre liturgien på latin, ved at genindføre den knælende mundkommunion som standard, osv.
I USA har man nu udgivet en nyoversættelse af Novus Ordo Missae i overensstemmelse med de direktiver, som Gudstjenestekon-gregationen udsendte i 2006. Fx er oversættelsen af pro multis i indstiftelsesordene rettet fra "for all" til "for many". Og biskoppen af Tulsa, Mgr. Edward J. Slattery, har i septembernummeret af sit bispedømmes officielle blad meddelt sin beslutning om for fremtiden kun at fejre messen i sin domkirke "ad orientem", dvs. "vendt mod øst" - altså, foran højalteret. Han begrunder bl.a. sin beslutning med, at denne position har været brugt i Kirken i 1800 år, og at messe fejret bag et bordalter udgør et "alvorligt brud med Kirkens tradition, som ydermere har haft en række uforudsete og i det store hele negative konsekvenser". Kilder: www.usccb.org/romanmissal/
www.dioceseoftulsa.org/eoc/eoc200909.pdf

Traditionel pontifikalmesse i Peterskirken
Som en sidste glædelig nyhed i dette nummer skal det nævnes, at Ærkebiskop Raymond Burke (billedet til venstre) vil fejre traditionel pontifikalmesse i Peterskirken den 18. oktober. Mgr. Burke er præsident for den apostoliske signatur (den katolske kirkes højesteret).

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag d. 6/9 (14. sø. e. pinse) kl. 18.00
Søndag d. 20/9 (16. sø. e. pinse) kl. 18.00
Søndag d. 4/10 (18. sø. e. pinse) kl. 18.00

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).