Den hellige Sognepræst fra Ars

Kirken fejrer et særligt "Præsternes år" i år, hvor det er 150 år siden Sankt Johannes Maria Vianney, værnehelgen for alle præster, døde. Blandt de mange festligheder i hans hjemby, Ars, kan nævnes en valfart, som Petersbroderskabet afholdt dertil midt i september, og hvor broderskabets generalsuperior, P. John Berg, fejrede messe i basilikaen med de ca. 1000 deltagere.

Den hellige sognepræsts prædikener er en vidunderlig kilde til opbyggelse, enkle og kraftfulde som de er i deres udtryk for hans store fromhed og pastorale omsorg. Vi citerer her fra en af hans prædikener (18. sø. e. pinse): "Des mere en sjæl befrier sig ved at modstå sine lidenskaber, des mere knytter den sig til Gud; og Gud gengælder den ved at knytte sig til den, se den og betragte den som sin brud og sin elskede. Han gør den til genstand for sin dyreste omsorg og opslår i den sin bolig for altid. "Salige er de rene af hjertet", siger Herren, "for de skal se Gud".

Standset i Roms lufthavn
Den nyviede præst fra Kristus Konge Instituttet, P. Raphaël Ueda, som skulle have fejret messe i Jesu Hjerte kirke 20/9, måtte desværre opgive sin rejse, da han blev nægtet udrejse fra Roms lufthavn pga. ændrede regler for udrejsevisum. P. Ueda, der er japansk statsborger, har opholds-tilladelse i Italien, og har indtil for nylig kunnet rejse i Europa uden særlig udrejsetilladelse. Han var meget ked af således at måtte skuffe katolikkerne i København. Til gengæld er vi - og han - meget taknemmelige over, at Mgr. Lars Messerschmidt med få dages varsel - og midt i et travlt program - indvilgede i at træde til, så messen ikke skulle aflyses pga. manglende præst.

Bogudsalg i Sankt Andreas Bibliotek 4/10
Umiddelbart efter den traditionelle messe søndag den 4. oktober vil Sankt Andreas Bibliotek holde åbent med udsalg af brugte katolske bøger, herunder traditionelle messebøger (latin/dansk) og bønnebøger, som er uundværlige for traditionelt katolsk fromhedsliv. Der vil også være et udvalg af Missaler og gode, katolske børnebøger (Don Bosco-serien).

Summurum Pontificum i Kat. Orientering
Her omkring toåret for motu propriets ikrafttræden bringer Katolsk Orientering i nr. 16 en gennemgang af Pavens bestemmelser vedr. fejring af den traditionelle liturgi. Mange danske katolikker og præster kender endnu ikke disse bestemmelser, som aldrig har været offentliggjort i bispedømmets officielle medier (omend de er blevet kommenteret, specielt med henblik på at berolige tilhængere af den nye ritus). Vi glæder os til at se flere frugter af "liturgiens pontifikat" i Danmark.

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag d. 4/10 (18. sø. e. pinse) kl. 18.00
Søndag d. 18/10 (20. sø. e. pinse) kl. 18.00
Søndag d. 1/11 (Alle Helgen) kl. 18.00

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).