Traditionel Messe i Peterskirken
Søndag den 18. oktober kl. 9.30 fejrede Ærkebiskop Raymond Burke traditionel pontifikalmesse i Skt. Peters basilika i Rom. Samme dag hilste den hellige Fader efter Angelusbønnen ved middag deltagerne i det kollokvium om Motu Propriet Summorum Pontificum, som i dagene forinden blev afholdt i Rom. En af vore mest centrale medarbejdere - Carsten Günther, der normalt fungerer som ceremonimester ved de traditionelle messer i Jesu Hjerte kirke - havde mulighed for at deltage.

Søndag d. 18/10 blev således også en debut for Gideon Ertner i funktionen som ceremonimester for Mgr. Lars Messerschmidt i Jesu Hjerte kirke. Vi benytter lejligheden til at takke alle vore frivillige messetjenere og musikere for deres bidrag til at gøre messen i Stenosgade værdig og festlig.

Alle Helgens dag (1. november) fejres den traditionelle Messe i Jesu Hjerte kirke. På denne festdag forener vi os særlig med den sejrende Kirke, de helliges utallige skarer som ved deres tro og strid har vundet den evige herligheds krone. På Alle Sjæles dag (2. november) og hele november måned beder vi inderligt for sjælene i Skærsilden.

Pater Ueda kommer i juletiden
P. Raphaël Ueda (ICRSP), som desværre blev forhindret i at komme til Danmark i september, kommer i stedet hertil i slutningen af december. Han vil specielt fejre messe Julesøndag (27. december). Tid og sted meddeles i næste nummer af BP - reservér dagen!

Flere messer i Lund
Selvom alle detaljer endnu ikke er kendt, vil der fra december bliver fejret regelmæssige messer i Lund på visse søndage. Det er godt nok et stykke fra København, men alle opfordres til at støtte dette initiativ efter bedste evne. Se www.kristkonung.se

En jubelmåned
De foregående nyheder kompletterer rækken af søndage i december, så det for første gang siden liturgireformen bliver muligt at deltage i den traditionelle messe hver søndag en hel måned her i Øresundsregionen - en mulighed, der for så vidt følger af Motu Propriet Summorum Pontificum, men som det endnu ikke har været muligt at realisere i København. Foruden den ekstraordinære messe 27/12 og de regelmæssige messer 6/12 og 20/12, vil der nemlig blive fejret traditionel messe i Lund den 13/12.

Hjælp til messefejringen
Foruden den dvd, som er udgivet af Petersbroderskabet mhp. at hjælpe præster til at lære at fejre den traditionelle messe, findes der nu en række andre video-ressourcer på nettet: fx  www.sanctamissa.org . I en række lande - herunder Tyskland og England - holdes også regelmæssigt kurser af et par dages varighed for præster, der ønsker at lære sig - eller evt. genlære - den traditionelle messeforms mange detaljer. Se fx http://www.latin-mass-society.org/2009/ushaw.html

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag d. 1/11 (Alle Helgen) kl. 18.00
Søndag d. 15/11 (24. sø. e. Pinse) kl. 18.00
Søndag d. 6/12 (2. sø. i Advent) kl. 18.00

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården).