Stormskridt mod kristnes enhed
De seneste måneder har budt på store skridt frem mod de kristnes enhed. Først, den 20. oktober, kom Vatikanets meddelelse at Kirken havde skabt en ny struktur der ville sikre at anglikanske grupper kunne konvertere en bloc til den Katolske Kirke. I dagene 16.-23. oktober mødtes højt-stående repræsentanter fra den Katolske Kirke og de Østlige Ortodokse kirker på Kypern for at føre en teologisk dialog om "Biskoppen af Roms rolle i det kirkelige fællesskab i det første årtusinde." Endelig så den 26. oktober det første møde i den teologiske dialog mellem repræsentanter fra Skt. Pius X-broderskabet og den Hellige Stol, en dialog, der omhandler alle katolske kristnes ret (og pligt) til at tro og praktisere hvad katolikker altid har troet og praktiseret.
             Alle tre initiativer fortsætter med resultatorienterede møderækker. Centralt står respekten for autentisk kristen tradition. Det er gennem denne respekt Pave Benedikt forsøger at hele de sår, som den kristne verden er blevet påført gennem de seneste 1000 år. Den Katolske Kirke, alle kristnes moder, er én og udelelig, men hun sørger over alle de af hendes børn der enten selv er gået vild eller som er blevet ført vild af ulykkelige historiske omstændigheder. Pave Johannes Paul II håbede at hvor det andet kristne årtusinde var markeret af de store opsplitninger i kristendommen, kunne det tredje blive "den kristne enheds årtusinde". Med Guds hjælp er hans efterfølger nu på vej til at virkeliggøre denne vision.

Pontifikalmesse 10. januar
Et længe næret ønske går nu i opfyldelse, idet biskop Kozon har sagt ja til at fejre højtidelig pontifikalmesse
søndag den 10. januar i Sankt Ansgars kirke (Domkirken) kl. 16.30. Flere detaljer kommer i næste nr. af Borromæ-usposten og på www.katolikker.dk.

Messe Julesøndag med p. Ueda (ICRSP)
Julesøndag, dvs. søndagen efter Juledag, falder i år den 27. december. P. Raphaël Ueda, som desværre blev forhindret i at komme i september, vil denne dag (og den efterflg. dag) fejre ekstraordinær messe i Skt. Andreas kirke, Ordrup (begge dage kl. 9.30 - altså i almindelig kirketid!). Efter messerne vil der være lejlighed til at hilse på den japanskefødte præst. Den 27/12 arrangeres kaffebord/brunch i menigheds-salen, som ligger i præstegården bag kirken. Vi håber mange vil benytte denne lejlighed til at fejre julens højtid!

Traditionelle messer i december og januar
Bortset fra Juledag, vil det i december være muligt at deltage i traditionel messe i Københavnsrområdet på alle søn- og helligdage: 6/12, 20/12 i Jesu Hjerte kirke, 13/12 i Sankt Thomas kirke, Lund (kl. 18) og 27/12 i Skt. Andreas kirke, Ordrup (kl. 9.30). Denne perlerække af traditionelle messer fortsætter ind i det nye år med 3/1, 10/1 og 17/1.
Midt i årets mørkeste tid skinner lyset!
                                         Deo Gratias

Messer efter traditionel ritus i bispedømmet København.

Søndag d. 6/12 (2. sø. i advent) kl. 18.00
Søndag d. 20/12 (4. sø. i advent) kl. 18.00
Søndag d. 27/12 (Julesøndag) kl. 9.30
Søndag d. 3/1 (Hl. Tre Konger) kl. 18.00

De annoncerede messer fejres i Jesu Hjerte kirke, Stenosgade 4, København (nær Hovedbanegården), dog 27/12 i Sankt Andreas kirke, Ordrup.