MAJ - MARIAS MÅNED
Det er en gammel kristen skik at indvie maj måned til Guds Moder. Den kan spores til slutningen af det 13. århundrede, hvor en spansk konge, Alfonso d. X., i en sang sammenlignede Jomfru Marias skønhed med maj måneds. Man begyndte at pryde statuer af den hellige Jomfru med blomsterkroner. Traditionen udviklede sig i de følgende århundreder, særlig 1500-tallet, hvor mange forskellige andagter og fromhedsøvelser blev udbredt over hele den kristne verden, især af Jesu Selskab. Fra denne tid blev det almindeligt i kristne hjem, at man i maj indretter et særligt Maria-alter, prydet med blomster og lys, og at man allerede den første dag i måneden indvier sig selv og den kommende måned til Jomfru Maria.
Også mange Paver har bidraget til at fremme vores særlige og inderlige hyldest og hengivenhed til Guds moder i netop maj måned. Pave Paul d. VI udsendte således i april 1965 rundskrivelsen Mense Maio (Maj måned), hvor han blandt andet skriver:
Maj står for døren, en måned som de troendes fromhed længe har viet til Maria, Guds Moder. Vore hjerter frydes ved tanken om den bevægende opofrelse af tro og kærlighed, som snart vil stige op til Himlens Dronning fra alle Jordens egne. For dette er den måned i hvilken de kristne, i deres kirker og i deres hjem, frembærer særlig inderlige og kærlige bønner for at ære og prise Hende; og det er den måned, hvor en særlig overflod af Guds nådige gaver tilflyder os fra vor Moders trone.
Og Pave Pius d. XII. nævner maj måneds andagter i sin rundskrivelse Mediator Dei om liturgien (1947, art. 182): Der er, desuden, andre øvelser i fromhed som, selvom de ikke i streng forstand hører til den hellige liturgi, ikke desto mindre er af særlig vigtighed og værdighed, og som på en vis måde kan anses for at være en tilføjelse til den liturgiske gudsdyrkelse; de er blevet anerkendt og prist igen og igen af den hellige Stol og af biskopperne. Blandt disse er de bønner, som normalt bedes i maj måned, for at ære den Hellige Jomfru, Guds Moder (se "Salme og Bønnebog").

 Bøn til vor Frue af Danmark

[fra Salme og Bønnebog, Sankt Ansgars Forlag, København 1951, p.695f (uddrag)]

Vi kender og ærer dig som vor moder. Forund os, at Guds nåde må vokse i os og bære frugt i al god gerning. Bed for os og for hver søgende sjæl, at vi altid må finde vej til freden i Gud og til sandheden og livet i Jesus Kristus. Vi anbefaler vore menigheder i din varetægt og beder, at de må tiltage i ydre vækst og indre kraft. Velsign vor biskop og vore præster og alle som tager del i arbejdet for troens udbredelse.

 


44% af de tyske katolikker vil til traditionel messe - hvis de kunne
I Som bekendt er der et stykke vej endnu, førend Pavens Motu Proprio om liturgien bliver til virkelighed i alle sogne, således at den traditionelle Messe læses på alle søn- og helligdage for de troende som ønsker det. En af grundene, som undertiden gives for ikke at gennemføre Motu Propriet fuldt ud, er at interessen ikke er stor nok. En meningsmåling i Tyskland (gennemført af Harris Interactive) viser nu, at det i hvert fald ikke er tilfældet der, selvom biskopperne i netop Tyskland har været yderst sendrægtige med at følge op på sognepræster med svigtende vilje eller evne til at gennemføre Motu Propriet. Over halvdelen af alle tyske katolikker finde det "normalt" at den traditionelle messe blev fejret regelmæssigt i deres sogn (25% har ingen mening). Mindst 44% af de katolikker, som nu går i kirke mindst en gang om måneden, ville deltage i den traditionelle messe "mindst en gang om måneden", og 25% ville gøre det hver uge. Se flere detaljer her:
http://www.kreuz.net/article.11034.html

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 2/5 (4. Sø. e. påske) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø.d. 9/5 (5. Sø.e. påske) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 16/5 (Sø.e.Kr.Himmelf. ) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 23/5 (Pinsesøndag) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 6/6 (2. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk