En perlerække af messer

Der holdes nu stort set messe hver søndag i København og Lund (ca. hver anden uge hvert sted, dog med afbrydelse i juli fsv. angår Lund), og vi kan med taknemmelighed se tilbage på et år, hvor stadig flere præster fra bispedømmet København har fejret messe for os. Samtidig har vi også den glæde at byde flere præster fra udlandet velkommen i menigheden.


Indtog ved messen 20/6. Foto: Lisbeth Rütz

Den 20. juni var særlig festlig, idet den nyviede præst p. Simon Harkins fra Petersbroderskabet fejrede primitsmesse i Jesu Hjerte kirke, hvor biskop Czeslaw Kozon prædikede og efterflg. modtog primitsvelsignelsen sammen med resten af menigheden. Den 12. juni havde Kristus Konge Instituttet en "premiere" i København, idet kannik Markus Künkel fejrede messe i Jesu Hjerte kirke. Og i juli får vi besøg af to præster fra Petersbroderskabet, som begge er særdeles velkendte blandt danske katolikker: søndag d. 4. juli fejres messen i Stenosgade af p. Josef Bisig, som er rektor for broderskabets præsteseminarium i USA, og søndag d. 18. juli fejrer p. Martin Knudsen messen. Martin er rektor for Sankt Agnes kirken i Amsterdam. Endelig kan vi allerede nu meddele, at messen 15. august - hvor Festen for Marias optagelse i Himlen fejres - vil blive læst af p. Jerôme Bücker, ligeledes fra Petersbroderskabet. Her vil vi også få mulighed for at gense (og genhøre) Schola Caeciliana under ledelse af Dr. Michael Chesnut.

 2. Vatikankoncil om Sandheden 
Denne ene, sande religion, tror vi, eksisterer konkret i den katolske og apostoliske Kirke, som af Herren Jesus fik betroet den opgave at udbrede den til alle mennesker, da han til apostlene sagde: "Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer" (Matt. 28,19-20). Menneskene er på deres side alle forpligtet til at søge sandheden, især når det gælder Gud og Hans Kirke, og, når de har lært den at kende, at slutte sig til den og bevare den. 

Ligeledes erklærer det hellige Koncil, at disse forpligtelser berører og binder menneskenes samvittighed, og at sandheden ikke gør sig gældende på anden måde end gennem sandhedens egen magt, som mildt og samtidigt kraftfuldt gennemtrænger menneskers sind. Endvidere, da den religionsfrihed, som menneskene har krav på for at kunne opfylde deres pligt til at dyrke Gud, gælder frihed for tvang i det borgerlige samfund, anfægter den ikke den traditionelle katolske lære om menneskenes og samfundenes moralske forpligtelser over for den sande religion og Kristi ene Kirke.
(Dignitatis Humanae)


Tre år med Summorum Pontificum
Den 14. september 2010 er det tre år siden, Pave Benedikts motu proprio Summorum Pontificum trådte i kraft. I den anledning vil Kurien på basis af tilbagemeldinger fra verdens bispedømmer vurdere, om der er behov for justeringer i motu propriets bestemmelser, hvis formål er at sikre alle verdens katolikker adgang til sakramenterne (herunder messeofferet) fejret efter de liturgiske bøger af 1962. Som bekendt er der stadig mange udfordringer også hos os, hvilket dog kun må fylde os med større taknemmelighed og iver for at hjælpe til hvor vi kan. Sankt Karl Borromæus gruppen står åben for alle, der vil hjælpe til med stort og småt - og vi overvejer netop nu, om en mere fast organisation kan fremme dette formål. Vi hører meget gerne fra alle der vil deltage i arbejdet!

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 4/7 (6. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 18/7 (8. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 1/8 (10. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 8/8 (11. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk