Kirken er vor Moder
K. Sloth Kristensen skriver om årets valfart fra Paris til Chartres.

Dette års valfart fra Paris og Chartres delte overskrift og tema med denne lille klumme. Som førstegangs pilgrim oplevede jeg meget hurtigt at Kirken er som en moder med omsorg og støtte, også selvom vejen er lang og mit fodtøj dårligt valgt! En pilgrimsfærd giver god tid og mulighed for bøn og eftertanke og det kan der nemt blive brug for i en travl og stresset hver-dag. Jeg havde den glæde at gå sammen med det engelske kapitel, som pga. mange tilmeldte havde oprettet et ungdomskapitel under navnet: Saint Alban, som er navnet på den første britiske martyr. Men på trods af at det var et ungdoms-kapitel jeg gik med, var der nu ikke noget indhold der blev bøjet i pædagogik-kens navn. Nej, vi kunne glæde os over flere interessante foredrag af de to dygtige præster, som fulgtes med os. Et par af de unge englændere fortalte også om deres store arbejde i pro-life organisationer. Et altid relevant forbønsemne. For ved mange katolikkers forbøn bliver budskabet bragt ud i verden og til Gud. På en valfart oplever man netop det, ikke at stå alene, men at være i bøn forbundet. Og bedt blev der, på helt traditionel vis. Rosenkransen bliver bedt 4-5 gange dagligt, på latin selvfølgelig! Det var min første valfart og jeg må konstatere at det virker. Man erfarer at når man lever nøjsomt og simpelt, som man virkelig gør på sådan en tur, ja så er Kirken, dens bøn, sakramenter og Den Hellige Messe centrum for sandhed, liv og glæde. Kirken bliver vor mor. Som en mor er livgivende for familien, bliver Guds Moder livgivende for Kirken og de troende.

Jomfru Marias Optagelse i Himlen

Efter igen og igen at have bønfaldet Gud i bøn, under påberåbelse af Sandheds Ånds lys, og for at ære den Almægtige Gud, som har overøst Jomfru Maria med sin særlige yndest, for hendes Søn, den udødelige Konge af alle tider og sejrherre over synd og død, for forøgelse af den samme herlige Moders ære, og for hele Kirkens glæde og jubel - udtaler, erklærer og definerer vi, ved vor Herre Jesu Kristi, de salige Apostle Peters og Pauls og vor egen autoritet: at det er et guddommeligt åbenbaret dogme, at den uplettede Guds Moder, Maria altid Jomfru, da hun havde fuldbragt sit jordiske livsløb, blev optaget med legeme og sjæl i den himmelske herlighed. Så hvis nogen , Gud forbyde det, skulle vove at ville benægte eller betvivle det vi har erklæret, lad ham vide at han helt har mistet den guddommelige og katolske tro.

Pave Pius d. 12. Munificentissimus Deus (1. nov. 1950), 44-45.


Festmesse 15. august 2010
På Festen for Jomfru Marias Optagelse i Himlen (15. august) fejres i år en særlig festlig messe efter den traditionelle ("ekstraordinære") ritus, kl. 18 i Jesu Hjerte kirke. Celebrant bliver p. Jerome Bücker, som blev viet til præst for Petersbroderskabet i juni, og messen er således også primits-messe med efterflg. primitsvelsignelse. Messen ledsages af Schola Caeciliana under ledelse af Michael Chesnut (nu bosat i Rom). Efter messe og primitsvel-signelse indbydes alle til en reception i menighedslokalerne.

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 1/8 (10. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 8/8 (11. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 15/8 (Marias Optagelse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 22/8 (13. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 5/9 (15. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk