Festlig primitsmesse 15/8
Sommerens anden primitsmesse i Jesu Hjerte kirke blev fejret på Festdagen for Jomfru Marias Optagelse i Himlen af p. Jerôme Bücker, FSSP. Menigheden kunne glæde sig over Schola Caecilianas fornemme korledsagelse af messen, og fik derefter mulighed for at modtage primitsvelsignelsen af den nyviede præsts hænder.


Confiteor ved primitsmessen 15. august i JHK

Et præsteligt selskab i vækst
Pater Bücker tilhører - ligesom danskeren p. Martin Knudsen - det præstelige selskab Skt. Petrus, i daglig tale Petersbroderskabet. Der er tale om et af de hastigst voksende præsteselskaber i Kirken, som for tiden har 219 præster og hele 129 præstestuderende. Gennemsnitsalderen for alle selskabets 359 medlemmer er kun 36 år. Præsteselskabet virker for tiden fast i 109 bispedømmer i verden, herunder 59 i Europa. Dertil kommer missioner og lejlighedsvise besøg i andre lande, herunder Danmark, som broderskabet generøst har besøgt siden 1996.
Petersbroderskabet har to præsteseminarier: et fransk- og tysksproget i Tyskland, og et engelsksproget i USA.


Seminarister ved FSSP's seminarium i Lincoln, USA

Hellige Pius d. X.
I anledningen af festdagen (3. sept.) for den hellige Pave Pius d. X. bringer vi flg. uddrag af Pave Benedicts hyldest til den hellige pave ved en generalaudiens i Castelgandolfo, den 18. august:
Den hellige Pius d. X's pontifikat har efterladt et uudsletteligt spor i Kirkens historie og var kendetegnet ved en uophørlig indsats for reform, som sammenfattes i valgsproget "Instaurare omnia in Christo", " Forny alt i Kristus "... 
I troskab mod sin opgave, at styrke sine brødre i troen, greb den hellige Pius d. X. med beslutsomhed ind overfor visse tendenser på det teologiske område, som fremkom i slutningen af det 19. århundrede og begyndelsen af den 20., og fordømte "modernismen" for at beskytte de troende mod fejlagtige opfattelser og for at fremme en videnskabelig fordybelse i Åbenbaringen, som er i harmoni med Kirkens Tradition.
Kilde: http://www.zenit.org/


Treåret for Motu Propriet
Her tre år efter, at Motu Propriet Summorum Pontificum trådte i kraft, har vi som troende med særlig tilknytning til den ekstraordinære ritus meget at glæde sig over. Vi er taknemmelige for de præster, p. Hornbech-Madsen og p. Marx, som trods travlhed regelmæssigt fejrer denne messe. Men vi må også konstatere at vi endnu langt fra er ved målet - fejring af messen mindst hver søndag. Og det er endda ikke helt let at sikre fejringen blot to gange om måneden. Disse og andre forhold vil, som foreskrevet i Motu Propriet, blive forelagt den pavelige kommission Ecclesia Dei, i forbindelse med tre-året for dokumentets ikrafttrædelse. Kommissionen er - stadig i flg. Motu Propriet - af Paven er bemyndiget til at bistå bispedømmerne med at løse den opgave, som gennemførelsen af dets bestemmelser er. Der er naturligvis ikke kun vanskeligheder af den type i bispedømmet København, og vi må nok under alle omstændigheder indstille os på endnu en tids tålmodig og beslutsom indsats for at overvinde dem.

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 5/9 (15. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 12/9 (16. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 19/9 (17. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 26/9 (18. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 3/10 (19. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk