En rund fødselsdag!

P. Michael Hornbech-Madsen kunne her i november måned fejre sin 60-års dag. Efter uddannelse som skue-spiller og balletdanser ved Det kgl. Teater virkede han i perioden 1973 til 1980 ved flere forskellige københavn-ske teatre. 1980 til 1990 virkede han fast ved Tivolis Pantomimeteater hvorefter han drog til Rom for at læse til præst, og dette blev han viet til i 1994. Efterfølgende, i perioden 1995-97, skrev han speciale i Økumenisk Teologi ved Angelicum-Universitetet i Rom.
Igennem en betydelig del af de år p. Hornbech-Madsen nu har virket som præst, har han også tilgodeset de pastorale ønsker fra troende, som følte sig knyttet til den gamle ritus. Dette kom i første omgang til udtryk under hans virke ved Sct. Hans kirke i Køge hvor han lagde hus til mini-retræter afholdt af besøgende præster fra Peters-broderskabet. I 2003 udvidede biskop Czeslaw Kozon den hidtil gældende ad hoc tilladelse til en fast månedlig fejring af den tridentinske messe, og han udnævnte samtidig p. Hornbech-Madsen til at varetage denne opgave. I første omgang fejredes disse messer i Sct. Therese kirke i Hellerup, men efter kort tid flyttedes messerne til kapellet ved Institut Skt. Joseph på Østerbro. Med motu propriet Summorum Pontificum var det i 2008 endnu en gang tid til at flytte, nemlig til Jesu Hjerte Kirke. Efter 12 års virksomhed i forbindelse med den gamle messe er det nu meddelt, at p. Hornbech-Madsen ikke længere ønsker at være celebrant ved messerne fejret efter ekstraordinær form af den romerske ritus (som det nu hedder). P. Hornbech-Madsens betydning for rodfæstelsen af den gamle messe i bispedømmet kan ikke undervurderes, og for dette skylder vi fødselaren stor tak.
Gennem det synlige til det usynlige. Sådan lyder et klassisk katolsk maxime, som beskriver værdien af det erkendelige for vor opfattelse af Gud, som bor i et for os utilgængeligt lys. Også på dette område har p. Hornbech-Madsen med sin sans for religiøs

Advent

Kirkeåret begynder med den første søndag i Advent. Adventstiden, som tæller fire søndage, er en forberedelse til julen og skal minde om de fire årtusinder før Kristi fødsel. Den tanke, som går igennem hele Adventstiden, er: Herren kommer. Kristi komme er imidlertid tredobbelt: Første gang lod Han sig føde som et lille barn i Betlehem, an-den gang kommer Han kærligt i ånden til hver af os, tredje gang kommer Han i sin Guddomsvælde som Alverdens Dommer. Det er derfor ikke nok at vi mindes Frelserens fødsel i kødet for 2000 år siden; vi må også berede vore sjæle til at tage imod Ham, så at han på den hellige Julefest også kan fødes på ny i vore hjerter, og så at vi med tryghed og glæde kan imødese Hans tredje komme på Den yderste Dag. Også dette komme længes Kirken efter som bruden, der venter på sin brudgom, og den tænker i Adventstiden tit derpå. Advent er da en bodens og alvorens tid, om end mindre streng end Fastetiden, hvor vi mindes Jesu lidelse og død. Når der ikke fejres nogen fest, klæder kirken sig i bodens violette farve, og lovsangen Gloria lyder ikke. [....]
I den tid hvor vore tanker er rettet mod Jesu fødsel, er det naturligt, at vi også mindes hans hellige moder. I Adventstiden falder festen for Marias ubesmittede Undfangelse og flere mindre mariafester.

Let bearbejdet fra Messebogen, København 1907 


Fødselsdag fortsat
æstetik, og evner som maler og kunsthånd-værker, gjort en betydelig forskel i bispedømmets kirker. Dette gælder Sct. Hans kirke i Køge, Sct. Pauls kirke i Taastrup, Skt. Nikolaj kirke i Esbjerg og endelig også Jesu Hjerte Kirke i København V.
Kære p. Hornbech-Madsen, tillykke!

Konversion
Ved messen den 19/12 vil en konvertit blive optaget i Kirkens fulde fællesskab, og vil også ved samme messe modtage firmelsens sakramente. Selve optagelsen vil foregå før messen kl. 17.45.

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 5/12 (2. Sø i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 12/12 (3. Sø. i Advent) i Skt. Thomas kirke, Lund kl. 18
Sø. d. 19/12 (4. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 26/12 (Den hl. Stefan) i Skt. Thomas kirke, Lund kl. 18
Sø. d. 2/1 (Helligtrekonger) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk