Tilbage til den ene, sande Kirke

Omkring den internationale bedeuge for enhed i troen, var det en stor glæde at følge, hvordan pave Benedikts bestræbelser på at byde engelske anglo-katolikker velkommen i den hellige, apostoliske og katolske Kirke. Med den apostoliske konstitution "Anglica-norum coetibus" (2009) blev grunden lagt for de ordinariater (en slags bispedømmer), som skal danne rammen om de tilbagevendtes liv i Kirken. Her vil en del af de tidligere anglikanske "præster" modtage en gyldig vielse til katolsk præst - de første tre blev det den 16. januar i år, og man regner med at mange flere (ca. 50 alene i England) vil følge hurtigt efter. Hermed er mange anglo-katolikkers vision gennem tiden blevet til virkelighed: anglikanske kristne opnår fuld enhed med den katolske Kirke, med deres egne traditioner og identitet. De anglikanske ordinariater er et af de relativt få nyere eksempler på et økumenisk initiativ der konkret har ført til større enhed mellem kristne.
Tre nyviede præs-ter i Westminster Cathedral
15/1 2011

 

Selvom den anglikanske protestantisme på mange måder er mindre ekstrem end den lutherske, er der grund til at bede for at dette eksempel også med tiden må bringe andre protestantiske grupper tilbage til Moderkirken: Lad os bede for, at alle, som står uden for Kirken, må vende tilbage til Kristi ene hjord, "at alle må være eet, ligesom du, Fader, er i mig og jeg i dig, for at også de må være eet i os; for at verden må tro at du har udsendt mig!"
(Salme- og Bønnebog, s. 634)

Om den ene sande Kirke

Det andet vatikankoncil havde ikke til hensigt at ændre - og ændrede således ikke - den tidligere lære om Kirken. (…) For eksempel gentager erklæringen Dominus Iesus fra Troslærekongregationen blot den konciliære og post-konciliære undervisning uden at tilføje eller ændre noget som helst. Men i den post-konciliære periode har det andet vati-kankoncils lære, uanset disse klare udmeldinger, været genstand for fejlagtige fortolkninger der strider med den traditionelle katolske lære om Kirkens væsen: enten ved at se en "kopernikansk revolution" i det [koncilet], eller ved at fremhæve nogle dele af det på bekostning af andre.
(Troslærekongregationen, 27/6 2007)

Der findes altså én eneste Kristi Kirke, som består i Den katolske Kirke, ledet af Peters efterfølger og af de biskopper, der er i samfund med ham. (…)Derimod er de kirkelige samfund, som ikke har bevaret det gyldige epis-kopat og det eukaristiske mysteriums oprindelige og fulde indhold, ikke kirker i egentlig forstand; imidlertid er de, som er døbte i disse samfund, ved dåben indlemmede i Kristus og er således i et vist, omend ufuldstændigt, fællesskab med Kirken.
(Dominus Iesus, 57-61, 2000)


Messerne i februar (København)
Søndag den 6. februar fejres Kyndelmisse af Mgr. Patrick Boland (Lübeck). Søndag den 20. februar fejres messen af vores egen trofaste P. Paul Marx (OMI).

 

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 6/2 (Kyndelmisse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 13/2 (6. Sø. e. Hl.Tre K.) i Skt. Thomas kirke, Lund kl. 18
Sø. d. 20/2 (Septuagesima) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 27/2 (Sexagesima) i Skt. Thomas kirke, Lund kl. 18
Sø. d. 6/3 (Quinquagesima) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk