Bed for Danmarks omvendelse
Vi er nu gået ind i Septuagesima tiden - den liturgiske farve er violet, og fastetiden nærmer sig. I denne tid skal vi bede mere og inderligere for alle sjæles omvendelse, særlig for alle danske sjæle. Vi bringer her en ung dansk katoliks personlige formulering af dette anliggende:

Ingen Messe må gå foruden vor hjerters forbøn for sjæ-lenes omvendelse. Særligt må vi bede for danskernes omvendelse, at vi alle engang indser, at solen ikke kun stiger op i østen, men solen virkelig skinner i de katolske kirker. Hvad gør en fattig hos en rig, en syg hos lægen, en tørstig ved en sprudlende kilde, en sulten ved et rigt dækket bord? De gør præcist det samme som en katolik, der næres af Eukaristien. Må Eukaristiens stråler oplyse alles hjerter, så ikke et eneste lam går fortabt i helvedes ild. Kun du, Gud, ser det hele. Se særligt på vore brødre og søstre. Hold særligt Din beskyttende faderlige hånd over Danmark, indgyd Helligånden i os alle. Skænk den særlige nådegave at alle omflakkende sjæle omkring os på et tidspunkt vil forstå og lære af den ulærde, der ikke kunne læse sine bønner og efter tilbedelsen foran Tabernaklet sagde: " Jeg holder min sjæl i solen".

Dokumentarfilm om Petersbroderskabet
To franske dokumentarister, Yvon Bertorello og Eddy Vicken, har netop udgivet en dokumentarfilm om Petersbroderskabets præster med den franske titel Des hommes à part ("Mænd af en særlig støbning"). Man kan se en trailer for filmen, og bestille den, her: www.fssp.fr

Godt nyt fra Bruxelles
I Europas hovedstad har såvel Peters-broderskabet som Institut Kristus Konge inden for de seneste måneder overtaget hver sin store kirke. Ærkebiskop Léonard fejrede i øvrigt højtidelig Pontifikalmesse den 30. januar i år, den første i Bruxelles siden koncilet.

Sand fornyelse kommer fra Troen

Verden, som i dag har så mange rimelige grunde til stolthed og håb, er også udsat for en frygtelig fristelse af materialismen. (…)

Denne materialisme begrænser sig ikke til den forkastelige livsopfattelse som bestemmer politiske og økonomiske forhold for en stor del af menneskeheden. Den raser også i en kærlighed til penge som skaber stadig større kaos efterhånden som moderne virksomheder vokser, og som desværre tynger i mange menneskers liv. Den udtrykker sig i kropsdyrkelsen, i den overdrevne efterstræbelse af bekvemmeligheder, i flugten fra alle prøvelser i livet. Den medfører foragt for menneskeligt liv, liv som endda ødelægges endnu før det har set dagens lys. (…)

Måtte alle præster være lydhøre for den hellige Jomfrus kald og frygtløst forkynde Frelsens store sandheder. Den eneste bli-vende fornyelse vil nemlig være den som er funderet på Troens uforanderlige principper, og det er alle præsters pligt at forme det kristne folks sind. 


(Pius d. XII, Valfarten til Lourdes, Encyklika, 1957; kilde: vatican.va)


Nyt om Summorum Pontificum
Motu Propriet "Summorum Pontificum" danner det juridiske grundlag for fejringen af den traditionelle messe (i den ekstraordinære ritus) siden september 2007. Det forlyder, at de retningslinier vedr. dokumentet, som har været varslet i nogen tid, nu snart vil komme. Mindre positive forlydender om indholdet har givet anledning til et brev til den hellige Fader om at fastholde og udbygge den anerkendelse af den evige liturgi som motu propriet er udtryk for. Man kan læse petitionen, og skrive under, her: http://www.motuproprioappeal.com/

 

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 6/3 (Quinquagesima) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl.18
Sø. d. 13/3 (1. Sø. i Fasten) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl.18
Sø. d. 20/3 (2. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl.18
Sø. d. 27/3 (3. Sø. i Fasten) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl.18
Sø. d. 3/4 (4. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl.18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk