O Crux ave, spes unica
Hils det hellige kors, vort eneste håb I denne Passionstid Giv de troende større nåde Og fjern de skyldige synd. (Romersk hymne, 6. årh. e. Kr.)

Vi er midt i Fastetiden, som slutter med Passionstiden, fra Passionssøndag til Langfredag. Hvor streng den end kan forekomme os, er den dog - som den hellige Frans af Sales lærer os i en af sine fasteprædikener - frem for alt en håbets tid. Jesu Kristi hellige Kors, som vi retter vore tanker mod i denne tid, er vort eneste håb for, trods vor syndighed og svaghed, at nå til den evige frelse. "Men vil du favne Ham i aftenfreden, så må du følge Ham i middagsheden", hedder det i en af vore danske passionssalmer. Vi kan ikke komme til Frelsen ad andre veje end Korsets. Den hellige Frans af Sales bruger et smukt billede om fastetidens betydning i vort trosliv: boden og kampen i fastetiden er det markarbejde, som vi skal høste af resten af året. Lad os gøde og så vore sjæle ivrigt, så vi kan høste Påskens glæde i rigt mål.

Korset bliver i klasseværelserne
På katolske skoler verden over kan eleverne dagligt betragte den korsfæstede Kristus i deres klasseværelser. I mange katolske lande, herunder Italien, er det også almindeligt i "offentlige" skoler, og det er nu fastslået, at dette ikke strider med Europæisk ret (17/3 2011). At Kristus og Kirken råder over alt menneskeligt, også den verdslige myndighed, er hermed på en - ganske vist symbolsk og relativt indskrænket måde - blevet stadfæstet. Det er i afgørende modstrid med katolsk lære, og med katolske landes tradition, at ville indskrænke Kristi Kongedømme til det private og "spirituelle". Pave Pius d. XI. forkyndte i rundskrivelsen Quas Primas (art. 17, 1925), at det er "en alvorlig vranglære… at sige at Kristus ikke har nogen autoritet over jordiske spørgsmål, eftersom alle ting er i Hans magt, i kraft af det absolutte herredømme som Faderen har givet Ham".

Fristelse

Vi kan ikke undslippe fristelsen så længe vi lever på Jorden. Derfor siger profeten Job også, at et menneskeliv er en stadig fristelse. Våg og bed, at Fristeren ikke må forføre jer; for han sover aldrig, han "går omkring som en brølende løve, søgende hvem han kan opsluge" (1. Pet. 5,8).
Selvom fristelserne er farefulde, er de nyttige for mennesket, fordi de tjener til at ydmyge det, rense det og oplyse det. Ilden fjerner rusten fra jernet, på samme måde lutrer fristelsen mennesker af god vilje. Alle de hellige har gået fristelsernes og prøvelsernes vej, og har sejret.
Lad os derfor helt ydmyge os under Guds Hånd, i alle vore lidelser og fristelser: for Han frelser og styrker de ydmyge af hjerte.

Thomas a Kempis, "Kristi Efterfølgelse" (I.13)


Diakonvielser ved Petersbroder- skabets præsteseminar i USA
På bispedømmets hjemmeside www.katolsk.dk kan man læse, at biskop Kozon i uge 11 og 12 besøgte USA. Her meddelte han, ved en ponti-fikalmesse efter ekstraordinær form, diakonvielsens sakramente til 5 studerende ved Petersbroderskabets seminarium i Denton, Nebraska. Diakonvielsen fandt sted på festen for Den hellige Josef den 19. marts.

På seminariets hjemmeside www.fsspolgs.org kan man få mere information om selve seminariet, ligesom der vil blive lagt billeder op fra ceremonien (vil være at finde under archives).

 

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 3/4 (4. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 10/4 (Passionssøndag) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 17/4 (Palmesøndag) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 24/4 (Påskesøndag) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 1/5 (Hvide Søndag) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk