Vi ønsker alle læsere en velsignet og glædelig påsketid! Må Kirken med Kristus genopstå til nyt liv og herlighed, og overvinde alle indre og ydre fjender ved den Opstandne Frelsers nåde!

Pontifikalmesse og firmelse med biskop Czeslaw

Pasionssøndag fejrede vor biskop Czeslaw Pontfikalmesse efter den traditionelle ritus i Skt. Agnes-kirken i Amsterdam. Her meddelte biskoppen også firmelsens sakramente efter den traditionelle ritus. Billeder fra messen findes ovenfor og nedenfor, samt (i større antal) på Skt. Agnes-kirkens hjemmeside:
http://www.agneskerk.org/2011/04/
fotoverslag-pontificale-hoogmis-vervolg.html

Børnenes første hl. kommunion
Ved Messen Palmesøndag i Jesu Hjerte kirke, som blev fejret af p. Martin Knudsen (FSSP), modtog to af vore børn den første hellige kommunion. De ønskes hjertelig til lykke!

Maj-andagt

I maj, Jomfru Marias måned, beder vi med særlig andagt om Marias forbøn og beskyttelse, fx med flg. indvielsesbøn:

Hellige Jomfru og Guds Moder Maria! Se, vi har smykket dit alter og knæler nu her for med barnligt sindelag at ære og påkalde dig. Vi glæder os over din enestående udvælgelse og himmelske herlighed. Vi lovpriser Herren, der har givet os dig til moder, og som har opfyldt dit reneste hjerte med øm kærlighed til os.

Elskeligste jomfru og moder! Til dig indvier vi dagen i dag og alle dage i denne måned. I dine milde hænder lægger vi tillidsfuldt os selv med legeme og sjæl, vore forhåbninger og glæder, vore bekymringer og lidelser. Måtte dit moderhjerte finde behag i vore salmer og bønner, vore blomster og lys, ligesom det fryder sig over de himmelske lovsange, med hvilke englenes jublende skarer priser dig som deres frue og dronning. Amen.

Salme- og bønnebog, s. 697f


Endnu en konversion i den
gamle ritus

Kristoffer Sloth-Kristensen, der indtil for nylig gik i gymnasiet i Randers, har gennem nogle år deltaget i den traditionelle messe i København, når han havde mulighed for det. Lørdag før Passionssøndag blev han optaget i Kirkens fulde fællesskab af p. Martin Knudsen, FSSP. Og Passionssøndag modtog han firmelsens sakramente af biskop Czeslaw. Begge ceremonier fandt sted efter den gamle ritus, i Skt. Agnes-kirken i Amsterdam. Vi ønsker Kristoffer hjertelig til lykke og velkommen til den sande Kirkes fulde fællesskab!

 

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 1/5 (Hvide Søndag) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 8/5 (2. Sø. e. Påske) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 15/5 (3. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 29/5 (5. Sø. e. Påske) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 5/6 (Sø. e. Kr.Himmelfart) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk