Nyt paveligt dokument om Messen
Som alle ved, kom der i 2007 et paveligt dekret - Summorum Pontificum - som pålægger sognepræs-ter og biskopper at gøre hvad de kan for at imødekomme ønsker om fejring af den traditionelle latinske messe (herefter forkortet TLM). På baggrund af de tre års erfaring med dekretet, er der nu udsendt en instruks fra Rom - Universae Ecclesiae - som forklarer, hvordan Motu Propriet skal læses.
Følgende præciseringer af det oprindelige dokument er at finde: Det er en pligt for sognepræster og biskopper at opfylde anmodninger om TLM. Præstestuderende skal forberedes til opgaven. Der kan fejres TLM i påskens triduum. Det er ikke en gyldig undskyldning for at nægte at lade TLM fejre, at der mangler "kapable" præster (dvs. præster som kan, og især, vil gøre det): så skal man skal forsøge at tilføre præster der kan. Det er den pavelige kommission i Rom, der afgør tvivlspørgsmål (fx hvor man måtte mene, at messe to søndage om måneden er nok for disse troende).
Dokumentet præciserer allerede med sin titel, at TLM er for hele Kirken, og at det i første række drejer sig om de troendes ret til at deltage i TLM - ikke om at give præsterne "mulighed" for at fejre den (for det har de haft hele tiden, hvad motu propriet også præciserer).
Med baggrund i Universae Ecclesiae vil Borromæusgruppen således fortsat arbejde for udbredelsen af TLM i overalt i Danmark.

Universae Ecclesia kan findes i sin fulde tekst ved at søge navnet på eks. Google.

En konvertits bekendelser

Midt i fastetiden, hvor vi overvejer og grunder over Jesu død og lidelse, så grundede jeg gevaldigt over at jeg skulle møde Jesus Kristus, og det på en måde jeg ikke havde troet skulle ske. Det lå ikke i mine kort, at jeg lørdagen efter den 4. søndag i fasten skulle optages i Den Katolske Kirke og dagen efter, på Passionssøndag modtage den 1. Hellige Kommunion og Firmelse. Men for mig måtte det være en naturlig konsekvens af en ganske naturlig længsel. Den længsel, som Gud lægger i et hver menneskes hjerte. En længsel mod Kristus, en længsel mod Sandheden og ikke mindst en længsel mod Kærligheden. Den kærlighed, som Jesus viser os fra korset. At blive forenet med Kirken! - Kristi brud og lidelsesfælle. Hvilken skat det er at have Guds frelsende sakramenter i sin hverdag, som oplevet i dåben som lille, og som jeg nu har modtaget det i Den Hellige Kommunion og Firmelse.
Men hvorfor så den traditionelle liturgi? Liturgien er Guds gave til os. Igennem den taler Gud til os, som han talte til de store helgener, som han talte til mennesker igennem århundreder. Igennem den liturgi taler han også særligt tydeligt til mennesker i dag og særligt til mig. Alle de mysterier som arbejder i Den Hellige Messe står mere klart for mig i den traditionelle liturgi end i den nye. Den traditionelle liturgi har hjulpet mig til at trænge dybere ind i Kristi mysterier og jeg håber og beder for at den altid må være der og hjælpe mennesker tættere på Kristus.

Udsend dit Lys og din Sandhed; de har ført mig og ledet mig til dit hellige bjerg og til dine Telte. (Introitus fra passionssøndag og for øvrigt også fra trinbønnen)

Af Kristoffer Sloth Kristensen, Silkeborg

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 5/6 (Sø. e. Kr. Hf.) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 12/6 (Pinsesøndag) iSkt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 19/6 (Trinitatis) iJesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 26/6 (2. Sø. e. Pinse)i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 3/7 (3. Sø. e. Pinse) iJesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk