København: to firmelser i ekstraordinær form
Pave Benedikts Motu Proprio Summorum Pontificum handler ikke kun om messen, men om alle sakramentelle riter. Specielt fastslås (i art. 9, skt. 2) muligheden af at modtage Firmelsens sakramente efter de liturgiske bøger fra 1962. I overensstemmelse hermed vil biskop Kozon den 6. august (på Festen for Forklarelsen på Bjerget) firme to unge. Firmelsen finder sted i Skt. Andreas kirke (Ordrup) kl. 10, hvor der også fejres messe i den ekstraordinære form. Det bliver første gang siden 1970 at en biskop bruger det gamle ritual i Danmark.


Passionssøndag, 8. april 2011: biskop Czeslaw firmer efter traditionel ritus i Amsterdam

Den traditionelle ritus for firmelsen.
I den traditionelle ritus meddeles sakramentet med ordene: "Jeg betegner dig med korsets tegn, og firmer dig med Frelsens krisam. I Faderens, og Sønnens og Helligåndens navn" (Signo te signo Crucis, et confirmo te Chrismate salutis. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.") Firmanden knæler ved modtagelsen, og modtager derefter en slags "ridderslag" til Troens kamp, idet biskoppen giver den firmede et let slag på kinden, og siger: "Pax tecum" (Fred være med dig). Man kan i øvrigt læse hele firmelsesritualet i Salme- og Bønnebog, s. 552-556.

Jomfru Marias optagelse i Himlen

Som bekendt er det eneste dogme, som blev forkyndt i det tyvende århundrede, den vidunderlige Tros-lære om Jomfru Ma-rias Optagelse i Himlen, stadfæstet af Pave Pius d. XII. i 1950:

Vi forkynder, erklærer og definerer det som et Guddommeligt åbenbaret dogme: at den Uplettede Guds Moder, Maria altid Jomfru, efter at have tilendebragt sit jordiske levnedsløb, blev optaget med legeme og sjæl til den Himmelske Herlighed. (Munificentissimus Deus, 1/11 1950)

P. Paul Marx til Færøerne
Biskop Kozon har pr. 1. august udnævnt p. Paul Marx (OMI) til konstitueret sognepræst ved Skt. Mariæ kirke i Torshavn. P. Marx vil dog fortsat fejre de fleste af messerne efter ekstraordinær form i København.

Liturgiske dage i Köln, 24.-27. august
Den tyske kardinal Newmann kreds organiserer for 14. år i træk en konference i Köln med liturgien som emne. Konferencen er åben for såvel præster som lægfolk, idet den første eftermiddag dog er forbeholdt præster. Årets tema er: "Kristi tilstedeværelse i Alterets aller-helligste sakramente og dens krav til de liturgiske former", som en række fremtrædende tyske teologer vil forelæse over. Hver dag fejres messen efter den traditionelle ritus. To dage fejres Pontifikalmesse: 25. august (biskop Czeslaw Kozon) og 27. august (abbed Josef Vollberg, Maria Wald). Man kan læse mere i foldere, som vil blive uddelt ved messerne 6/8 og 7/8 (eller kan rekvireres ved henvendelse til Skt. Karl Borromæusgruppen) og på hjemmesiden www.liturgische-tagung.de. Alle er velkomne.

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Lø. d. 6/8 i Sankt Andreas kirke, Ordrup kl. 10 (firmelse)
Sø. d. 7/8 (8. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 14/8 (9. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 21/8 (Jomfru Marias Opt.) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 28/8 (11. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 4/9 (12. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk