Kirken på museum
Tekst og foto: Lisbeth Rütz
I Nordisk Ugeblad for katholske Christne (26. juli 1896) kan man læse flg.: "Paa Holmegaard Glasværk, som tilhører Grev Daneskjold-Samsø til Hessede, bo, som bekjendt, en Del katholske Glasarbejdere med deres Familier. I en længere Aarrække havde disse Katholiker kun to gange om Aaret Lejlighed til at overvære det h. Messeoffer og modtage de hh. Sakramenter, idet en af de Gejstlige fra St. Ansgars Kirke besøgte dem i Paasketiden og om Efteraaret. Nu er der ved Ejerens Imødekommen imidlertid bleven overladt til de derværende Katholiker to Værelser til bestandigt kirkeligt Brug og som, efterat være blevne en Del ombyggede, ere blevne indrettede til et smukt Kapel..."

Det enestående katolske kirkeinventar, som nu er foræret til Næstved Museum, kan ses i Helligåndshusets Kirkesal indtil den 9. oktober i år.

Da Vor Frue Kirke i Næstved i 1925 blev opført i Næstved som sognekirke, blev der mindre behov for kapellet på glasværket og i 1985 blev det besluttet at opgive det. Samtlige genstande tilhørte Ansgarstiftelsen, som nu permanent har overdraget kapellet til Næstved Museum. Der er tale om et næsten intakt, førkonciliært kirkeinventar, dog er en stor glasmosaik forsvundet under den midlertidige opbevaring i Sankt Andreas Kirke i Ordrup. 

Hvorfor den traditionelle liturgi?

Umiddelbart efter det andet Vatikan-koncil antog man, at anmodninger om brugen af 1962-messebogen ville begrænse sig til den ældre generation, som var vokset med den, men i mellemtiden har det klart vist sig, at også yngre mennesker har opdaget denne liturgiske form, følt dens tiltrækning, og i den fundet måde at møde den Allerhelligste Eukaristis Mysterium på, som særlig passede til dem.

Pave Benedikt d. XVI., følgebrev til motu propriet Summurom Pontificum (7/7 2007).

Kapellet må betragtes som unikt for Danmark. Bortset fra slotskapellerne på Voergaard og Ledreborg, er det det eneste bevarede eksempel på et komplet førkonciliært kirkeinventar.

Firmelser i København 6. august
To unge modtog 6/8 firmelsens sakramente efter traditionel ritus i Skt. Andreas kirke:

Til lykke til de to og deres familier, og vor dybfølte tak til biskop Czeslaw for også her at opfylde motu propriet Summorum Pontificum!

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 4/9 (12. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 11/9 (13. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 18/9 (14. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 25/9 (15. Sø. e. Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 2/10 (16. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk