Historisk nybrud for den ekstraordinære ritus i Sverige
Bispedømmet Stockholm meddeler på sin hjemmeside www.katolska kyrkan.se, at fader Markus Künkel (Institut Kristus Konge ICRSP) fra 1. november 2011 vil residere i Stockholm og have ansvar for den ekstraordinære messeform i bispedømmet. Det er historisk i den forstand, at det er første gang et nordisk bispedømme etablerer en fast tilstedeværelse af et af de præstelige selskaber som med Pave Johannes Paul II's velsignelse blev oprettet mhp. at yde sjælesorg knyttet til den ekstraordinære form af den romerske ritus. ICRSP er det næststørste af disse, efter Petersbroderskabet. Den ekstraordinære messe fejres allerede mange steder i Sverige, herunder i Lund (nær København), i Göteborg (alle søn- og helligdage) og i Stockholm (fra november, også alle søn- og helligdage). I Stockholm og Lund har fader Künkel gennem en årrække fejret hovedparten af messerne selvom han til har haft fast bopæl i Bruxelles, hvor ICRSP har et stort apostolat. Med den faste tilstedeværelse af instituttet i Sverige vil der ikke alene være større basis for sjælesorg og præstekald knyttet til den ekstraordinære ritus i Sverige, men også nyt håb for en udbygning både i Sverige og i resten af Skandinavien.

Om kannik Künkel
Præsterne i ICRSP tituleres "kannik"  (kor-herre) pga. den særlige kirkelige sta-tus, som instituttet efter paveligt privilegi-um har. Kannik Künkel er født i Tyskland, og har virket som præst i Italien, Spanien og England. Han taler foruden disse landes sprog også flydende dansk og svensk - han lærte sig dansk i gymnasietiden i Tyskland, af personlig interesse for landet og sproget. Ved siden af sit faste apostolat i Bruxelles og Sverige har han også et par gange besøgt København og fejret messe både i Jesu Hjerte og Sankt Andreas kirker.

Om Kristus Konge Instituttet


Kristus Konge Instituttets fulde navn er, på eng-elsk, "Institute of Christ the King Sovereign Priest", forkortet ICRSP efter den franske beteg-nelse. Instituttet blev grundlagt i Gabon i Afrika i 1990, og har siden da været ledet af Mgr. Gilles Wach, som er født i Frankrig, og præsteviet af Pave Johannes Paul II i 1979. Selvom instituttet stadig har missioner i Afrika, blev hovedsædet snart flyttet til Gricigliano nær Firenze, hvor dets internationale seminarium også ligger. Det har i dag 60 præster, som virker i 35 apostolater i 10 lande, hvortil nu kommer apostolatet i Sverige.
Instituttet blev i 2010 af Pave Benedikt givet paveligt privilegium som "selskab af apostoliske kanniker" (se www.icrsp.org/Droit-Pontifical/). Som de øvrige præstelige selskaber, der er særlig viet til den ekstraordinære form af den romerske ritus, har ICRSP mange præstekald (for tiden over 70 seminarister) og gennemsnitsalderen blandt dets præster er af samme grund ganske lav (ca. 35 år). Instituttets apostolater er særlig talrige og store i USA (bl.a. Chicago), Frankrig , Tyskland og i de fransktalende lande i Afrika.

Instituttets karisma er funderet på dets tre værnehelgeners eksempel: Skt. Benedikt (den monastiske kærlighed til den liturgiske bøn), Skt. Thomas Aquinas (harmonien mellem tro og fornuft), og Skt. Frans af Sales (at forkynde den katolske tro med tålmodighed og kærlighed). Insti-tuttet er mere populært kendt for sin karakteristiske "blå" ordensdragt (givet til instituttet i 2006 af ærkebiskoppen af Firenze), for sin store omhu for liturgiens højtide-lighed, og måske også for en vis salesiansk "mildhed", som på mange måder letter samfærdslen med andre dele af Kirken af i dag.

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 6/11 (21. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 13/11 (22. Sø. e.Pinse) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 20/11 (Sidste. Sø. e.Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh. kl. 18
Sø. d. 27/11 (1. Sø. i Advent) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 4/12 (2. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk Ansv.hv. for BP: C. Winsløw