Kardinal Burke i Amsterdam

Rejsebrev af C. Günther

Sacerdos et Pontifex… mens koret synger denne smukke salme træder kardinal Burke ind i Sankt Agnes Kirken. Her er han modtaget ved døren til den store kirke af p. Martin Knudsen, den danske præst fra Silkeborg, som de seneste fem år har været præst i Petersbroderskabet og ansvarlig for den ekstraordinære form i Amsterdam.
I den gamle ritus er ceremonien den, at en biskop og dermed også en kardinal bliver højtideligt modtaget ved døren til kirken. Kardinalen er iklædt sin røde soutane og rochet og bærer den store kardinalrøde kappe - cappa magna. Han følges af p. Martin, som er assisterende præst og de to æresdiakoner, præster fra bispe-dømmet Harleem. Han begiver sig først til Sakramentskapellet, da Sakramentet under en pontifikalmesse overføres til et sidealter. Efter en kort tilbedelse kommer kardinal frem for højalteret, hvor han igen beder kort. Derefter iklædes han ved tronen, som står i venstre side - evangeliesiden. Her iklædes han ceremonielt messe-klæderne, som ikke blot er de almindelige for en præst, men også tunicella og dalmatika som symboliserer at han, som biskop har den fulde vielse som subdiakon, diakon og præst og med stav og mitra - biskop. Messen begynder og koret, som består dels af sangere fra domkirkekoret og dels sangere fra kirkens eget kor synger den flerstemmige messe Missa Surge Propera af Franciso Guerrero og visse gregorianske dele. Messen er omkranset af højtidelige ceremonier og smuk sang. Biskoppen af Harleem, som er til stede med sin generalvikar, prædiker. Menigheden fra nær og fjern og særlige gæster fylder godt i kirken og følger aktivt med i sang og bøn.

Advent og Jul

I december opfordrer Kirken os til forberedelse til den kommende julefest med bod og omvendelse. Den liturgiske farve, violet minder os om dette. Messernes tekster og bibellæsninger er inspiration til denne fordybelse. Adventstiden er kirkeårets begyndelse, og vi genoplever intensivt forventningen om Herrens komme. De fire søndage symboliserer de fire tusinder år, som i bibelsk tid gik forud for Jesu fødsel. Men Herrens komme er ikke blot som det lille barn i krybben, men han kommer også i Ånden til hver af os, og endeligt når Han kommer igen "for at dømme de levende og de døde."
Juledag er evangeliet prologen fra Johannes evangeliet. Denne tekst bliver læst efter velsignelsen i næsten alle messer (i ekstraordinær form) og minder os hver gang om inkarnationens mysterium. Ligesom Angelus bønnen også dagligt minder os om det.
I det sidste vers af salmen "O Herre kom og tøv ej mer" står der: 
Kom, Herre Frelser, men kom snart,
vi pines hårdt og længes svart;
tag os ved hånd og før os frem
af nattens skød til lysets hjem.
 
En smuk salme, som udtrykker vor længsel efter frelse og det evige liv. Med ønsket om en udbytterig adventstid og en kommende glædelig julefest.

Efter velsignelsen og slutnings-evangeliet afklædes kardinalen sine messeklæder ved tronen og drager, som han kom ind, ud igen af kirken under smuk orgelklang. Mange får lejlighed til at hilse på ham til den efterfølgende reception, som heldigvis pga. det gode vejr også kunne være ude på kirkepladsen. 

Kardinal Raymond Burke blev udnævnt til kardinal i november 2010 og er præfekt for Den apostolske Signatur (kirkelige domstol) og med i flere kongregationer, bl.a for Gudtjeneste og Sakramenter.

 

Vi ønsker biskop Czeslaw hjerteligt til lykke med den store fødselsdag 17.11 og ønsker ham alt godt fremover.

Messer efter traditionel ritus i Øresundsregionen.
Sø. d. 4/12 (2. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 11/12 (3. Sø. i Advent) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 18/12 (4. Sø. i Advent) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 25/12 (Herrens Fødsel) i Skt. Thomas kirke, Lund, kl. 18
Sø. d. 1/1 (Herrens omskærelse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk