LITURGISKE TEKSTER PÅ DANSK

På denne side som er under udarbejdelse vil vi gøre den traditionelle liturgis vigtigste tekster tilgængelige på dansk (herunder ritualer, proprier til de enkelte søndagsmesser mv.). Foreløbig kan du hente:


Ordo Missae (Messens faste tekster)