Møde med biskop Czeslaw
I midten af maj var der møde mellem biskoppen og Sankt Karl Borromæus-gruppen. Det seneste møde med biskoppen var i september 2010, se Borromæusposten nr. 85. Nærvær-ende møde var en lejlighed til at gøre status, samt undersøge mulighederne for imødekommelse af det ønske om messe på alle søn- og helligdage i den ekstraordinære form, der blev fremsat af en større gruppe troende i 2007.
Pave Benedikt XVI besluttede i 2007, ved motu propriet Summorum Pontificum, at gøre den ekstra-ordinære form af liturgien til en del af Kirkens normale liturgiske liv. Dette kan umiddelbart forstås som blot en indrømmelse overfor de troende, som foretrækker denne form. Men videre i motu propriet anfører Den hellige Fader, at grundlaget for dokumentet også var et generelt ønske om at styrke Kirkens liturgi. Dette forhold blev drøftet ved mødet, men konkrete tiltag, for i mere officielt regi at belyse forholdet, kom det ikke til.
I BP 85 omtales også en rapport til kom-missionen Ecclesia Dei; en rapport, som blev godkendt af biskoppen i 2010. Grundlaget for udarbejdelsen var Den hellige Faders ønske om indrapportering af motu propriets implementering. Ved mødet kom det dog frem, at rapporten var blevet forlagt, og derfor ikke sendt; dette er nu gjort, og modtagelse i Rom bekræftet.
På mødet kom man ikke frem til konkrete tiltag i retning af en opnåelse af målet om messe efter ekstraordinær form på alle søn- og helligdage.

Kommuniké fra Vatikanet
VI et kommuniké dateret den 14. juni, meddeler den hellige Stol at Kardinal Levada, præfekt for Troslære-kongregationen, ved et møde dagen før med biskop Fellay fra Piussel-skabet havde fremlagt den hellige Stols evaluering af Piusselskabets svar på de læremæssige forudsætninger for en regularisering. Samtidig forelagde kardinalen også et forslag til hvordan regulariseringen kunne udformes, nemlig som et såkaldt personalprælatur. En endelig afgørelse afhænger nu af om biskop Fellay accepterer disse udspil.

En norsk sognepræst om Messen


Sognepræsten i Kristianssand, Norge, p. Frode Eikeness, skriver om hvordan han tænker Motu Propriet "Summo-rum Pontificum" gennemført i sit sogn:

Anden Pinsedag 2012 er "Summorum Pontificum-dagen" i St Ansgar menighet. Etter over 40 år feirer menighetens sogneprest den gamle liturgien, med kor og organist og med ministranter med lys, kors og røkelse! Den gamle messen har riktignok vært feiret flere ganger i St. Ansgar kirke de siste årene, men av gjestende prester og uten stor høytidlighet. Fra nå av vil Den ekstraordinære form være en del av det liturgiske livet i St. Ansgar menighet og vil etter hvert finne sin faste plass i vår "timeplan".
Det er mitt håp at mange i menigheten vil bli glad i den ekstraordinære form. Den er verdifull i seg selv av mange grunner; Den har en lang og ubrutt tradisjon og enda eldre røtter. Den har stor en stor skjønnhet og har skapt stor kirkemusikk.
Men noe annet er like viktig; Den ekstraordinære form er også verdifull fordi den kan inspirere oss til å feire den ordinære form mer trofast mot kirkens tradisjon. Dette tror jeg også er en tanke som Pave Benedikt har. Hvis alle katolikker blir fortrolig med den tradisjonelle liturgien, da får vi hjelp til å forstå liturgiens utvikling og dermed også til bedre å forstå hva liturgi er.
Da forstår vi enda bedre hvorfor vi gjør det vi gjør uansett form.
Selv om det er klare forskjeller mellom de to messebøkene er det likevel mer som er likt og jo likere de to formene feires jo tydeligere vil vi se at Kirken har bare en liturgi, selv den har flere riter og vårt rite, det romerske, har to former.

Kilde: http://stansgar.blogspot.dk

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 1/7 (Jesu hl. Blod) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 15/7 (7. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 5/8 (10. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Messe hver søndag i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre) - dog ikke 8/7 til 29/7
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.