Header

Levitmesse (solemnis) 17/5
Missa solemnis

Det er en stor glæde at meddele, at det er blevet muligt at fejre levitmesse i Jesu Hjerte kirke Søndag efter Kristi Himmelfart (17. maj, sædvanligt tidspunkt: kl. 18).
Levitmessen eller den ”højtidelige” messe er den fulde form af den Romerske Liturgi, og var tidligere almindelig i større sognekirker. Det skal i denne forbindelse nævnes, at den højtidelige messe har særlige forskrifter og kræver flere præster, når den fejres af en biskop (Pontifikalmesse) eller af Paven (Pavemesse). Sidstnævnte har i sin fulde form ikke været fejret siden 1970; i København blev den højtidelige Pontifikalmesse sidst fejret den 10. januar 2010 (se BP76 og http://goo.gl/ziHMhv).
Den form af messen, vi normalt overværer herhjemme, er den sungne højmesse, som fejres af én præst; den er også almindelig andre steder, når der ikke er mulighed for medvirken af en diakon og subdiakon. Den stille messe (uden sang og fejret af én præst) er selvfølgelig også almindelig, især ved hverdagsmesser. Men en levitmesse er altså ”hele pakken” og vi kan alle glæde os over, at der nu igen bliver mulighed for at øse af dens kilder i København!
Efter messen afholdes reception i menig- hedslokalet i præstegården.


Messe i Randers 9. maj
Efter en lang pause fejres den traditionelle Messe igen i Jesu Hjerte kirke i Randers, nemlig lørdag den 9. maj kl. 15. Yderligere information om messen og arbejdet for den traditionelle ritus findes på
http://sanktknudsselskab.com/


Sommerlejr...
Klik her for opslag og info om sommerlejr i uge 31.

Hvorfor den traditionelle messe? -8

Personligt bød jeg den retning velkommen, som Benedikt viste da han var pave. Han havde helt ret i at sige, at den traditionelle messe aldrig er blevet afskaffet. Og hvis de troende finder, at den bedre støtter deres tro, skal de have muligheden for at få den. Jeg havde lejlighed til at introducere den post-konciliære messe til kinesiske seminarister [fra 1989, da den blev tilladt i Kina] (…) men allerede dengang mindede jeg dem om, at der intet galt var i at fejre den gamle liturgi. Vor tro, vort kald, vore helgener, alt kommer fra den bønsform. (…) Der er klar evidens for, at den traditionelle messe vil forblive betydningsfuld i fremtiden. Mennesker som ønsker den skal have mulighed for at deltage i den, så længe de ikke er modstandere af den nye messe. (…) Ligesom alle troende i hele verden, finder kineserne stor opbyggelse i Kirkens tradition.
Kardinal Joseph Zen, Hong Kong, i interview med Paix Liturgique, december 2014.


Zen
Kardinal Zen fejrer højtidelig pontifikalmesse for 600 troende i Skt Therese kirken i Hong Kong, Hvide Søndag 2015. 

Åndelig kommunion er ikke en genvej
Det har i den seneste tid været hævdet, at personer, som lever sammen med en anden end deres lovlige ægtefælle, har adgang til den åndelige kommunion, og at der herfra skulle være et kort skridt til deltagelse i Eukaristien. Det sidste er rigtigt, det første er forkert, har Ærkebiskop Stanislaw Gadecki, som leder de polske biskoppers konference, for nylig forklaret (14/4 2015). Betingelserne for den åndelige kommunion er nemlig de samme som for den ordinære: oprigtig anger af alle dødssynder, og om muligt gyldigt skriftemål.
Kilde: http://goo.gl/yafAFg (Rorate Coeli)

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 3/5 (4. Sø. e. Påske) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Lø. d. 9/5 (Guds Moder) i Jesu Hjerte kirke, Randers, kl. 15
Sø. d. 17/5 (Sø. e. Kr.Himmelf.) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 7/6 (2. Sø. e. Pinse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund  (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.