Header

Præstevielse
Lørdag før Palmesøndag har vi den glæde at der vies to nye præster i Jesu Hjerte kirke. Den ene af de to, diakon Jan Hansen, medvirkede som subdiakon ved levitmessen, som blev fejret i kirken 17/5 (se BP139). Efter planen fejrer han en traditionel primitsmesse Hvide Søndag (3/4) i samme kirke. Jan Hansen virker pt. i Aarhus, så vi glæder vi os især over, at jyske katolikker nok kan se frem til mere ekstraordinær liturgi.

Firmelser i Randers
Fredag den 19/2 fejrede biskop Czeslaw firmelsens sakramente i den traditionelle ritus i Jesu Hjerte kirke i Randers (billede nedenfor).
FirmelseDet er i jysk sammenhæng første gang efter koncilet. Den traditionelle ritus for Firmelsen har i de senere år været brugt flere gange i København, og bliver det igen 25/6 (herom senere).

Katolsk Tradition på FB
Sociale medier på internettet bruges i stigende grad af folk i alle aldre og til alle formål. Både pave Frans og pave emeritus Benedikt har taget værktøjer som Twitter i brug. Også medlemmer af Sankt Karl Borromæus-gruppen har på nettet fundet nye veje til at dele informationer og kontakter. Vi vil med denne note gøre opmærksom på facebook- fællesskabet ”Katolsk Tradition”, hvor der siden 2011 har været gjort et stort arbejde for at forene og oplyse danske katolikker med tilknytning til den traditionelle ritus og ”den katolske kristne tro i sin fulde form”. FB-fællesskabet har indtil videre 235 ’synes godt om’-tilkendegivelser.

Se: https://www.facebook.com/KatolskTradition

Sommerlejr på Klitborg
Igen i år afholdes der i uge 30 sommerlejr på Klitborg, hvor fritid og traditionel liturgi går op i en højere enhed.  Se mere på
www.katolikker.dk/Sommerlejr.pdfKirken og ægteskabet - 6

Det er vigtigt at gentage, at troens fasthed ikke er en essentiel betingelse for at indgå ægteskab, som, ifølge ældgammel lære, kun kan undermineres af naturlige grunde (can. 1055, par. 1-2) [taler om ægteskabets bestemmelse ift. at stifte familie]. Troens liv (habitus fidei) grundlægges nemlig i dåbsøjeblikket og fortsætter med at øve en mystisk indflydelse på sjælen, selv når troen ikke er udviklet, og psykologisk set synes fraværende. Det er ikke sjældent, at de der forbereder sig til ægteskab, og ledes dertil at naturlige grunde, ved fejringen af ægtevielsen kun har en begrænset indsigt i Guds plans fylde, og kun derefter, i familielivet, opdager alt det som Gud vor Skaber og Frelser har beredt for dem. Mangel på oplæring i troen, og endda også fejlagtige opfattelser af ægteskabets enhed, uopløselighed og sakramentale karakter, kan kun gøre ægteskabsløftet ugyldigt, hvis de påvirker viljen [til at indgå ægteskab, red.] (jf. can. 1099). Af denne grund må fejlopfattelser vedr. ægteskabets sakra- mentale karakter nøje undersøges.

Pave Frans, tale til den Pavelige Domstol, 23/1 2016
Kilde: kortlink.dk/kkw5


Katolsk kommentar om liturgien
Marguerita Hvid Spangsberg, der er katolik og cand.mag. i dansk med tilvalg i religion, skriver i Kommentaren på religion.dk (28/1 2016) bl.a.:
Det er min egen erfaring som hverdagstravl vesterlænding, at jeg i en moderne form [af liturgien, red.] oplever en indre tomhed, der udløser en eksistentiel uro.
I stedet er det befriende at kunne tilbede Gud i en liturgi, der skaber en objektiv adgang til det guddommelige. I liturgien skal jeg ikke selv præstere en følelse på forhånd, men kan træde ind i den, som jeg er. Samtidig drager liturgien mig ind i det uforståelige rum, hvor mysterierne befinder sig og indbyder til forundring og fordy-belse.
For den traditionelle liturgi er ikke blot en snobbet, finkulturel tilbedelsesstil, men handler netop om indholdet i mysterierne, som jeg mener den - paradoksalt nok - udtrykker tydeligere end en ny form.

Messer efter traditionel ritus i Danmark.
Sø. d. 6/3 (4. Sø. i Fasten) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 13/3 (Passionssøndag) i Jesu Hjerte kirke, Randers, kl. 15
Sø. d. 20/3 (Palmesøndag) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø d. 3/4 (Hvide Søndag, primits) i Jesu Hjerte k., Kbh., kl. 18

Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund (kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.