Blasiusvelsignelsen
Efter den traditionelle messe på søndag i Jesu Hjerte Kirke, hvor festen for Jomfru Marias renselse fejres (Kyndelmisse), vil der være mulighed for at modtage Blasiusvelsignelsen. I BP nr. 100 fortaltes legenden om Den hl. Blasius. Nedenfor den bøn, som velsignelsen indledes med. Den fortæller også hvad det hele handler om:
Almægtige og gode Gud, Som skabte alle ting gennem dit Ene Ord, og Som gennem det samme Ord gav tingene liv og skabte mennesket, Du, som i Din storhed er ufattelig, frygtindgydende og værdig at prise, Skaber af det vidunderlige: Den glorværdige martyr og biskop Blasius, som på grund af sin tro på Dig ikke frygtede sine bødler og derfor var i stand til at bære martyriets palme. Du som blandt disse gaver også skænkede ham Din Kraft til at helbrede halsens sygdomme; ydmygt beder vi Din Guddoms Majestæt ikke at se på vore synder, men at lade Dig behage af hans tjeneste og bøn. Og i Din godhed at velsigne + helliggøre + disse kærter af voks ved at lade Din Nåde udgydes så, at alle, som i god tro lader deres halse berøres af disse lys, gennem den hellige Blasius' offer må blive befriet fra alle halsonder, så de fornyede og helbredte kan give Dig tak gennem Din hellige Kirke og prise Dit Navn, som for evigt er velsignet. Ved Kristus Vor Herre…

Rejsetilbud, oktober 2014: Klostre og spiritualitet i Provence
I fortsættelse af notitsen i BP nr. 123 om denne valfart foreligger der nu en detaljeret rejsebeskrivelse her:
 www.exodusresor.se/provence

Paris-Chartres i Pinsen:
Og mere valfart: Interesserede unge katolikker opfordres til at se på hjemmesiden for den danske deltagelse:
www.facebook.com/valfart og kontakte Frederik Winsløw for detaljer.

Biskopper om Messen - 7

Det er vidunderligt i dag sammen at kunne bede messen i dens ekstra-ordinære form. Sammen at bede på den ældre måde, som klart er meget nutidig, fordi gennemsnitsalderen her ikke er særlig høj. Og vi takker Gud at denne smukke del af vores bønstradition, den del af vores tradition hvorigennem jeg selv modtog mit kald, fortsætter i Kirken, helt ærligt til min store overraskelse, men det gør den, og for det er jeg taknemmelig. Og jeg er taknemmelig for at de mennesker findes, som kan se skønheden og klarheden og fromheden ved at bede den ekstraordinære form. Og særligt ære-frygten når vi beder på denne måde. Og over alt andet, er det denne dybe ærefrygt, som aldrig må mistes i vor Kirke.

 Mgr. Robert C. Morlino, biskop af Madison i USA. Prædiken d. 28/8-2011.
Kilde: madisondiocese.org/DioceseofMadison/
OfficeoftheBishop.aspx


Sommerferie med den gamle messe

Allerede nu planlægger de fleste arbejdspladser sommerferien. Derfor skal også sommerlejren på Klitborg allerede nu nævnes. Den finder sted i uge 31 fra lørdag den 26. juli til lørdag den 2. august. Flere detaljer følger, men allerede nu kan det afsløres, at p. Bisig har givet tilsagn om at være lejrpræst i hele perioden. Pris for deltagelse er kr. 250 per voksen per døgn. Beløbet dækker ophold og forplejning.

Messer efter traditionel ritus i København.
Sø. d. 2/2 (Kyndelmisse) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 16/2 (5. Sø. e. Hl. Tre Konger) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Sø. d. 2/3 (Quinquagesima) i Jesu Hjerte kirke, Kbh., kl. 18
Hver søndag: Messe i Skt. Thomas kirke, Lund
(kl. 16 i ulige ugenumre og kl. 18 i lige ugenumre)
Jesu Hjerte kirke ligger nær Hovedbanegården, Skt. Thomas er nær Lunds centralst.
Evt. ændringer meddeleswww.katolikker.dk
Ansv.hv. for BP: C. Winsløw
Skt. Karl Borromæusgruppen er en gruppe lægfolk med interesse for den ekstraordinære eller traditionelle form af liturgien, dvs. liturgien fra før den liturgiske reform af 1969.